Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

127/2020 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 72/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου. 128/2020 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 59/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου. 129/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου προσωρινής εναπόθεσης μπαζών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων. 130/2020 Λήψη απόφασης σχετικά με τα αιτήματα υποστήριξης κοινωνικών περιστατικών του Δήμου Σερίφου. 131/2020 Σχετικά

123/2020 Λήψη απόφασης για την διενέργεια προγράμματος δωρεάν στειρώσεων στο Δήμο Σερίφου από την Εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων « Vets in action». 124/2020 Αποδοχή επιχορήγησης για μελέτες ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α. ύψους 84.960€. 125/2020 4η αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερίφου οικ. έτους 2020. 126/2020 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

104/2020 Έκδοση απόφασης σχετικά με την χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από την ρυθμιστική αρχή ενεργείας. 105/2020 Λήψη απόφασης για την χορήγηση επιδόματος ενοικίου στην νοσηλεύτρια ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ . 106/2020 Ενημέρωση για γνωμοδοτήσεις Κος Κλουδάς, σχετικά με υποθέσεις Κονδύλη και Αξιώτη. 107/2020 Αποδοχή ή μη δωρεάς κ. Ασλάνογλου για την κατασκευή χώρου υποδοχής κάδων απορριμμάτων. 108/2020 Σύσταση

100/2020 Ορισμός νέου διαχειριστή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Σερίφου. 101/2020 α)Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 143.877,42 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σερίφου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες 102/2020 Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020 103/2020 Έγκριση ή μη, της

88/2020 Καθορισμός ποσού επιδόματος ενοικίου Ιατρών του Π.Π.Ι. Σερίφου. 89/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου. 90/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 15.000 € για την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους. 91/2020 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013. 92/2020 Υπόδειξη σημείων τοποθέτησης ταϊστρών και ποτιστρών

85/2020 Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων αδείας κοινοχρήστων χώρων προς το Δήμο Σερίφου για το έτος 2020 86/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου.

66/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 67/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών της έκτακτης επιχορήγησης 25.806€, λόγω Covid-19. 68/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από την Πολιτική Προστασία έτους 2020, ύψους 10.000€. 69/2020 Γνωμοδότηση σχετικά με τις τιμές των αντικειμενικών αξιών