Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

δημαρχείο Σερίφου

Δημοτική Επιτροπή

Στοιχεία μελών

  • Ρεβίνθης Κ. Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
  • Γκιολές Β. Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής
  • Λιβάνιος Ν. Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
  • Μάναλη Δ. Βικτωρία, Αντιδήμαρχος
  • Σγουρδαίου Θ. Αικατερίνη