Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

δημαρχείο Σερίφου

Οικονομική Επιτροπή

Στοιχεία μελών

  • Ρεβίνθης Κ. Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
  • Λιβάνιος Ν. Στυλιανός, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
  • Ράμπιας Ι. Σάββας, Αντιδήμαρχος
  • Ρεβίνθης Κ. Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος
  • Λυμβαίος Α. Ιωάννης
  • Μποφίλιος Α. Πέτρος
  • Χρυσολωράς Γ. Θεόδωρος