Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

85/2020 Ορισμός καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτήσεων αδείας κοινοχρήστων χώρων προς το Δήμο Σερίφου για το έτος 2020 86/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου.

66/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». 67/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών της έκτακτης επιχορήγησης 25.806€, λόγω Covid-19. 68/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από την Πολιτική Προστασία έτους 2020, ύψους 10.000€. 69/2020 Γνωμοδότηση σχετικά με τις τιμές των αντικειμενικών αξιών

43/2020 Ορισμός Προέδρου Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου 44/2020 Έγκριση Απολογισμών «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σερίφου» για τα έτη 2011 έως 2018 45/2020 Έγκριση Απολογισμών «Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σερίφου» για τα έτη 2011 έως 2018 46/2020 Ορισμός μελών νέας «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου» 47/2020 Ορισμός μελών νέας «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου» 48/2020 Λήψη απόφασης

32/2020 Έγκριση ή μη, σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Σερίφου για τη μελέτη οδού Λιβάδι-Αγ. Ιωάννης και οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα. 35/2020 Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη ρολών συσκότισης για δωρεά στο Π.Π.Ι Σερίφου. 37/2020 Λήψη απόφασης για τη δημιουργία συστήματος πληρωμής λογαριασμών, μέσω RF. 39/2020 Α ́ υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-

1/2020 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερίφου στην επιτροπή παρακολούθησης-συντονισμού της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερίφου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου. 2/2020 Ορισμός μέλους Επιτροπής Εποπτείας και Παρακολούθησης του Έργου «Μελέτη, κατασκευή και άδειες ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη Σέριφο». 3/2020 Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης για «Μελέτη οδοποιίας Λιβαδίου-Αγίου Ιωάννη και οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα». 4/2020 Εξουσιοδότηση Δημάρχου