Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Πολιτική Απορρήτου και Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας Δήμου Σερίφου

Ο Διαδικτυακός Τόπος www.serifos.gr, εφεξής η «Ιστοσελίδα», τελεί υπό τη διαχείριση του ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ, με έδρα τη Χώρα Σερίφου, ο οποίος τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο, δηλαδή όλων των πληροφοριών, οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Ο Δήμος Σερίφου αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας του.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που ο Δήμος Σερίφου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@serifos.gr.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Η Ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας επιθυμεί μέσω αυτής να προβεί σε χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου του Δήμου θα πρέπει να καταχωρήσει τα εξής στοιχεία:

  • ονοματεπώνυμο
  • email

Με την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αίτημα συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κρυπτογραφούνται αυτόματα για τη διασφάλιση της προστασίας σας.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο Δήμος τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας όσο και ως εκτελών την επεξεργασία, συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο Δήμο, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς που συλλέγονται. Οι σκοποί αυτοί είναι καθορισμένοι, ρητοί και νόμιμοι, στο πλαίσιο λειτουργίας του και της παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, («περιορισμός του σκοπού»).

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας περί συγκατάθεσης για την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε να μας ενημερώσετε σχετικά, απευθύνοντας το σχετικό αίτημά σας στη διεύθυνση: info@serifos.gr. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Cookies

Cookies ονομάζονται πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κ.λπ.) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν.

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Cookies για την εύρυθμη λειτουργία του και τη βέλτιστη εμπειρία των επισκεπτών της.

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα Cookies. Ωστόσο, αν τα Cookies μπλοκαριστούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου της σελίδας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • Δικαίωμα Ενημέρωσης: Είναι το δικαίωμα σας για ενημέρωση σας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία των Υπηρεσιών του Δήμου.
  • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Αφορά στο δικαίωμα για ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία των Υπηρεσιών του Δήμου και το δικαίωμα απόκτησης αντιγράφου αυτών.
  • Δικαίωμα Διόρθωσης: Διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων που αφορούν κάθε υποκείμενο των δεδομένων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
  • Δικαίωμα Διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Διαγραφή των δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, όπως ορίζει κατά περίπτωση η ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας.
  • Περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία: Μπορείτε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.
  • Στη φορητότητα των δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: Είναι το δικαίωμα με το οποίο μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Δήμου.
  • Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ): Δηλαδή το δικαίωμα σας να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ) και παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Τρόπος Άσκησης Δικαιωμάτων:

Κάθε αίτημα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να απευθύνεστε εγγράφως προς το Δήμο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δήμος Σερίφου

Τηλέφωνο: 22810 51210 & 22810 52311

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@serifos.gr

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δήμος Σερίφου διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ ο Δήμος Σερίφου δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών της με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, αναφορικά με τις δραστηριότητες του Δήμου Σερίφου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@serifos.gr.