Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

168/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021. 169/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2021

160/2020 Παραλαβή του υπ’ αριθμόν 66/2015 παραστατικού του Ζερβού Σπυρίδωνος. 161/2020 Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». 162/2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου. 163/2020 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της αίτησης ένταξης της κυρίας Ταβουλάρη Άννα στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής

141/2020 Έγκριση ή μη, της πορείας εκτέλεσης Γ’ τριμήνου Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου. 142/2020 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου. 143/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2021. 144/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021. 145/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό

127/2020 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 72/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου. 128/2020 Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμόν 59/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου. 129/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου προσωρινής εναπόθεσης μπαζών από την εκδήλωση καταστροφικών φαινομένων. 130/2020 Λήψη απόφασης σχετικά με τα αιτήματα υποστήριξης κοινωνικών περιστατικών του Δήμου Σερίφου. 131/2020 Σχετικά

123/2020 Λήψη απόφασης για την διενέργεια προγράμματος δωρεάν στειρώσεων στο Δήμο Σερίφου από την Εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων « Vets in action». 124/2020 Αποδοχή επιχορήγησης για μελέτες ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α. ύψους 84.960€. 125/2020 4η αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερίφου οικ. έτους 2020. 126/2020 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

104/2020 Έκδοση απόφασης σχετικά με την χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από την ρυθμιστική αρχή ενεργείας. 105/2020 Λήψη απόφασης για την χορήγηση επιδόματος ενοικίου στην νοσηλεύτρια ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ . 106/2020 Ενημέρωση για γνωμοδοτήσεις Κος Κλουδάς, σχετικά με υποθέσεις Κονδύλη και Αξιώτη. 107/2020 Αποδοχή ή μη δωρεάς κ. Ασλάνογλου για την κατασκευή χώρου υποδοχής κάδων απορριμμάτων. 108/2020 Σύσταση

100/2020 Ορισμός νέου διαχειριστή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Σερίφου. 101/2020 α)Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 143.877,42 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σερίφου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες 102/2020 Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020 103/2020 Έγκριση ή μη, της

88/2020 Καθορισμός ποσού επιδόματος ενοικίου Ιατρών του Π.Π.Ι. Σερίφου. 89/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου. 90/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 15.000 € για την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους. 91/2020 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013. 92/2020 Υπόδειξη σημείων τοποθέτησης ταϊστρών και ποτιστρών