Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

57/2023 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καταλύματα σε αιγιαλούς και παραλίες του Δήμου Σερίφου. 58/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 59/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Σερίφου για

35/2023 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Α΄ τρίμηνο. 36/2023 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Β΄ τρίμηνο. 37/2023 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Γ΄ τρίμηνο. 38/2023 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δ΄ τρίμηνο. 39/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των προς μίσθωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερίφου, πλην αιγιαλών και παραλιών για το έτος 2023. 40/2023

15/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 16/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα χορήγησης βεβαίωσης εγκατάστασης (προέγκρισης) νέων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Λιβάδι Σερίφου. 17/2023 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για τη θεώρηση της

1/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου. 2/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου. 3/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου. 4/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερίφου. 5/2023 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής ενστάσεων Δήμου Σερίφου. 6/2023 Ορισμός

137/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2023. 138/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή γνώμης επι των αντικειμενικών αξιών της νήσου Σερίφου. 139/2022 Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σερίφου. 140/2022 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023. 141/2022 Ενημέρωση

142/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023. 143/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2023.

125/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2023. 126/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για το οικονομικό έτος 2023. 127/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για

101/2022 Ενημέρωση σχετικά με επιστολή διαμαρτυρίας πολιτών περιοχής Αγίου Ιωάννου Ψιλής και της ευρύτερης ανατολικής Σερίφου. 102/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 104/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του « Συλλόγου Μεγάλου Λειβαδίου». 105/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του «Αθλητικού Ομίλου Σερίφου». 106/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα των

90/2022 Ενημέρωση σχετικά με τον προσωπικό ιατρό. 91/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ηγουμένης Ανθοδόχης. 92/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του «Συλλόγου Γυναικών Σερίφου-Η Ανδρομέδα». 93/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της «Εκπαιδευτικής Θεατρικής Ομάδας-Εν Οδώ». 95/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 96/2022 Λήψη απόφασης για κανονιστική σχετικά με οικοδομικές