Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

25/2021 Σχετικά με αίτημα κατοίκων-ιδιοκτητών θέσης Πλάκας Αγ. Γεωργίου Ράμμου Σερίφου για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της παλαιάς δημοτικής οδού προς βελτίωση της πρόσβασής τους 26/2021 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2020. 27/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020. 28/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης οικονομικού έτους

21/2021 Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση της χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών του Δήμου Σερίφου. 22/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της κύριας ΚοτσίκουΜαριέττας. 23/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς την εταιρεία Digea για την τοποθέτηση αναμεταδοτών ψηφιακού σήματος στη νήσο Σέριφο. 24/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα πολιτών για νέες συνδέσεις υδροδότησης.

19/2021 Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό θέσεων που θα προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα βάσει της υπ’ αριθμόν 71512-27/10/2020 εγκρίσεως του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου. (Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, Ρεβίνθης Κωνσταντίνος). 20/2021 (Έκτακτο): Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερίφου για την επιτροπή παρακολούθησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης για το έργο «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου

08/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου 09/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου 10/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου 11/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψής κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερίφου 12/2021 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης,

01/2021 Λήψη απόφασης για την προμήθεια ενός ενσύρματου τερματικού μηχανήματος POS και της εφαρμογής e-commerce για το δήμο Σερίφου 02/2021 Λήψη απόφασης για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων από Δήμο Σερίφου για δωρεάν διάθεση στο ΠΠΙ  Σερίφου. 03/2021 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών διανομής και μετακίνηση (εισιτήρια πλοίου) κλιμακίου Κινητής μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ 04/2021 Σχετικά

171/2020 Αποδοχή ή μη, της παραίτησης του κυρίου Πελοποννήσιου Εμμανουήλ από μέλος της « Επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου» και ορισμός νέου μέλους σε περίπτωση αποδοχής αυτής.

168/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021. 169/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2021

160/2020 Παραλαβή του υπ’ αριθμόν 66/2015 παραστατικού του Ζερβού Σπυρίδωνος. 161/2020 Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». 162/2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου. 163/2020 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της αίτησης ένταξης της κυρίας Ταβουλάρη Άννα στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής

141/2020 Έγκριση ή μη, της πορείας εκτέλεσης Γ’ τριμήνου Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου. 142/2020 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου. 143/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2021. 144/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021. 145/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό