Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

88/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Σερίφου. 89/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολίτη για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη διεξαγωγή γαμήλιας τελετής.

83/2022 Έγκριση ή μη της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022. 84/2022 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση υπαίθριου χώρου στην Κάτω Χώρα από τον Σύνδεσμο Σεριφίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων τον Σεπτέμβριο 2022. 85/2022 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων επι του αιγιαλού και της παραλίας Νήσου Σερίφου ως «

77/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κατάστημα. 78/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Λαμπάκη Αλέξανδρου. 79/2022 Αντικατάσταση επιβλέποντα μηχανικού για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας του έργου « Στερέωση, Αποκατάσταση και Αλλαγή Χρήσης Διατηρητέου Κτηρίου Πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε Πολιτιστικό Κέντρο στο Μέγα Λιβάδι Σερίφου». 80/2022 Λήψη απόφασης σχετικά

65/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολιτών της περιοχής του Κουταλά του Δήμου Σερίφου. 66/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 67/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της αγροτικής ιατρού κυρίας Γάλαρη Μερόπης. 68/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου. 69/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με

45/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολιτών της περιοχής του Γανέματος του Δήμου Σερίφου. 46/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κυρίου Αθανασιάδη Αθανασίου (Ξενοδοχείο «Ρίζες»). 47/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα της κυρίας Κανελλοπούλου Σοφίας του Βασιλείου. 48/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Ναυταθλητικού Ομίλου Τζιτζιφιών-Καλλιθέας 49/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με την πολιτιστική πρόταση της ομάδας

21/2022Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης του 9ου Serifos Sunset Race 2022 υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου. 22/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σερίφου». 23/2022 Έγκριση ή μη της συμμετοχής στο Ελληνικό