Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

137/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2023. 138/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή γνώμης επι των αντικειμενικών αξιών της νήσου Σερίφου. 139/2022 Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σερίφου. 140/2022 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023. 141/2022 Ενημέρωση

142/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023. 143/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2023.

125/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2023. 126/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για το οικονομικό έτος 2023. 127/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για

101/2022 Ενημέρωση σχετικά με επιστολή διαμαρτυρίας πολιτών περιοχής Αγίου Ιωάννου Ψιλής και της ευρύτερης ανατολικής Σερίφου. 102/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 104/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του « Συλλόγου Μεγάλου Λειβαδίου». 105/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του «Αθλητικού Ομίλου Σερίφου». 106/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα των

90/2022 Ενημέρωση σχετικά με τον προσωπικό ιατρό. 91/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της ηγουμένης Ανθοδόχης. 92/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του «Συλλόγου Γυναικών Σερίφου-Η Ανδρομέδα». 93/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της «Εκπαιδευτικής Θεατρικής Ομάδας-Εν Οδώ». 95/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 96/2022 Λήψη απόφασης για κανονιστική σχετικά με οικοδομικές

88/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Σερίφου. 89/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολίτη για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τη διεξαγωγή γαμήλιας τελετής.

83/2022 Έγκριση ή μη της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022. 84/2022 Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση υπαίθριου χώρου στην Κάτω Χώρα από τον Σύνδεσμο Σεριφίων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων τον Σεπτέμβριο 2022. 85/2022 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων επι του αιγιαλού και της παραλίας Νήσου Σερίφου ως «

77/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικής σε κατάστημα. 78/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Λαμπάκη Αλέξανδρου. 79/2022 Αντικατάσταση επιβλέποντα μηχανικού για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας του έργου « Στερέωση, Αποκατάσταση και Αλλαγή Χρήσης Διατηρητέου Κτηρίου Πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε Πολιτιστικό Κέντρο στο Μέγα Λιβάδι Σερίφου». 80/2022 Λήψη απόφασης σχετικά

65/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα πολιτών της περιοχής του Κουταλά του Δήμου Σερίφου. 66/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 67/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα της αγροτικής ιατρού κυρίας Γάλαρη Μερόπης. 68/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου. 69/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με