Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

δημαρχείο Σερίφου

Τουριστική Επιτροπή

Στοιχεία μελών

 • Λιβάνιος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής.
 • Αντιμάντο Στέφανος
 • Αντωνακόπουλος Ευθύμιος
 • Γούναρη Αικατερίνη
 • Κόντες Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
 • Λευιτικός Γεώργιος
 • Νικολάου Γεώργιος
 • Ρώτας Γεώργιος
 • Σακελλαρίου Ιωάννης
 • Σγουρδαίου Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος
 • Σταματάκης Ιωάννης