Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Image Alt

Δημοτική αρχή

Στοιχεία μελών δημοτικής αρχής

Δήμαρχος

Ρεβίνθης Κ. Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε: 11/09/1991

Απόφοιτος:

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Αντιδήμαρχοι

Λιβάνιος Ν. Στυλιανός

Γεννήθηκε: 30/09/1989

Απόφοιτος:

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μ.Π.Σ. στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μ.Π.Σ στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

Αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών.

Η παρακολούθηση και υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Η λήψη μέτρων περιορισμού των δαπανών.

Η ευθύνη των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής νήσου Σερίφου.

Η διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού της μηχανογραφικής υποδομής.

 

Ράμπιας Ι. Σάββας

Γεννήθηκε: 23/03/1956

Αρμοδιότητες:

Ο έλεγχος για την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ο έλεγχος του ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων χώρων, των κοινόχρηστων χώρων και της αλλαγής λαμπτήρων.

Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την ομαλή κυκλοφορία και την στάθμευση των οχημάτων.

 

Ρεβίνθης Κ. Ευάγγελος

Γεννήθηκε: 07/03/1956

Αρμοδιότητες:

Η Πολιτική Προστασία και Πυρασφάλεια.

Η ευθύνη επίβλεψης όλων των κοινόχρηστων χώρων, του τομέα καθαριότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και η ευθύνη λήψης μέτρων στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων για την αποφυγή πυρκαγιών.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων, που αφορούν αποθέσεις οικοδομικών υλικών, μπαζών, εργασιών επί δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Μαγουλάς Α. Δημήτριος

Γεννήθηκε: 26/07/1963

Απόφοιτος:Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΣΕΛΕΤΕ

 

 

 

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Μαγουλάς Α. Δημήτριος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Σγουρδαίου Θ. Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Λιβάνιος Α. Γεώργιος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 • Λιβάνιος Ν. Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
 • Ράμπιας Ι. Σάββας, Αντιδήμαρχος
 • Ρεβίνθης Κ. Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος
 • Χρυσολωράς Α. Μιχαήλ
 • Πελλοπονήσιος Φ. Μιλτιάδης
 • Λυμβαίος Α. Ιωάννης
 • Μποφίλιος Α. Πέτρος
 • Κόντες Α. Ιωάννης
 • Χρυσολωράς Γ. Θεόδωρος
 • Βαραγιάννης Ε. Βασίλειος