Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Image Alt

Δημοτική αρχή

Στοιχεία μελών δημοτικής αρχής

Δήμαρχος

Ρεβίνθης Κ. Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε: 11/09/1991

Απόφοιτος:

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Αντιδήμαρχοι

Λιβάνιος Ν. Στυλιανός

Γεννήθηκε: 30/09/1989

Απόφοιτος:

Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μ.Π.Σ. στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μ.Π.Σ στην Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

Αρμοδιότητες:

Η εποπτεία και ευθύνη των Οικονομικών.

Η παρακολούθηση και υλοποίηση του προϋπολογισμού.

Η λήψη μέτρων περιορισμού των δαπανών.

Η ευθύνη των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της νήσου Σερίφου.

Η διατύπωση προτάσεων σχετικών με εισαγωγή μέτρων εκσυγχρονισμού της μηχανογραφικής υποδομής.

Η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων.

Η τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου και του νησιού.

Η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις.

Η λειτουργία της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου.

 

Μάναλη Δ. Βικτωρία

Γεννήθηκε: 13/01/1981

Απόφοιτη:

Τμήματος Χημείας, Σχολής Θετικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Αρμοδιότητες:

Η εύρυθμη λειτουργία, επισκευή, αποκατάσταση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η τακτική καταμέτρηση της κατανάλωσης των υδρομέτρων των καταναλωτών και η έκδοση λογαριασμών.

Η εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού ύδρευσης-αποχέτευσης.

Η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση των βιολογικών καθαρισμών του Δήμου Σερίφου.

Η εποπτεία του μητρώου καταναλωτών ύδρευσης-αποχέτευσης.

Η συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων ύδρευσης-αποχέτευσης.

Η διενέργεια ελέγχων για την ύπαρξη και την ορθή λειτουργία των βόθρων σε ακίνητα που δεν έχουν συνδεθεί στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης.

Ο τακτικός ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου ύδατος.

Η διακοπή υδροδότησης στους καταναλωτές, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μετά από ενημέρωση από την οικονομική υπηρεσία.

 

Ρώτας Ν. Δημήτριος

Γεννήθηκε: 24/05/1988

Απόφοιτος:

Πτυχιούχος τμήματος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ΤΕΕ Σερίφου.

 

Αρμοδιότητες:

Η Πολιτική Προστασία και Πυρασφάλεια,

Η ευθύνη επίβλεψης όλων των κοινόχρηστων χώρων, του τομέα καθαριότητας, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και η ευθύνη λήψης μέτρων στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων για την αποφυγή πυρκαγιών.

Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων, που αφορούν αποθέσεις οικοδομικών υλικών, μπαζών, εργασιών επί δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων.

 

Αντωνάκης Κ. Δημήτριος

Γεννήθηκε: 09/02/1995

Απόφοιτος:

Πτυχιούχος προπονητής Αθλημάτων του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

 

Αρμοδιότητες:

Η επίβλεψη των τομέων της Παιδείας, του Αθλητισμού, του Εθελοντισμού και Πολιτισμού.

 

 

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ρώτα Α. Αικατερίνη

Γεννήθηκε: 25/11/1969

Απόφοιτη:

Τμημάτων Λογιστικής των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών ” Προμηθέας” και ΙΕΚ ΞΙΝΗ.

 

 

 

Δημοτικό Συμβούλιο

 • Ρώτα Α. Αικατερίνη, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Γούναρης Κ. Θωμάς, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
 • Μουστάκας Π. Νικόλαος Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
 • Λιβάνιος Ν. Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
 • Μάναλη Δ. Βικτωρία, Αντιδήμαρχος
 • Ρώτας Ν. Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
 • Αντωνάκης Κ. Δημήτριος, Αντιδήμαρχος
 • Ρεβίνθης Κ. Ευάγγελος
 • Ράμπιας Ι. Σάββας
 • Γκιολές Β. Δημήτριος
 • Λυμβαίος Α. Ιωάννης
 • Σγουρδαίου Θ. Αικατερίνη
 • Σαραφίδης Θ. Κωνσταντίνος