Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Image Alt
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δήμου Σερίφου

Ο Δήμος Σερίφου σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με στόχο την εύκολη και άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών.
Εύκολα και γρήγορα, μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τις φόρμες εντύπων που παραθέτουμε και στην συνέχεια, ανάλογα με το αίτημα σας, να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας και να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το έγγραφο.

Αποστολή εντύπου τελών παρεπιδημούντων

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια επισυνάψτε:

1) Συμπληρωμένο το έντυπο δήλωσης τελών παρεπιδημούντων που μπορείτε να βρείτε στη λίστα αιτήσεων-εντύπων.

2) Το Αποδεικτικό Κύκλου Εργασιών ΦΠΑ (Φ2)

Εισάγετε τον παρακάτω κωδικό: captcha

Επισυνάψτε τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω:Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας serifos.gr

Αποστολή ένστασης για ύδρευση και αποχέτευση

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια επισυνάψτε:

1) Συμπληρωμένο το έντυπο της ένστασης για ύδρευση και αποχέτευση που μπορείτε να βρείτε στη λίστα αιτήσεων-εντύπων.

2) Τα δικαιολογητικά της ένστασης (π.χ. απόδειξη κατάθεσης)

Εισάγετε τον παρακάτω κωδικό: captcha

Επισυνάψτε τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω:
Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας serifos.gr

Αποστολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση oφειλών

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια επισυνάψτε:

1) Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση oφειλών που μπορείτε να βρείτε στη λίστα αιτήσεων-εντύπων.

Εισάγετε τον παρακάτω κωδικό: captcha

Επισυνάψτε τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω:Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας serifos.gr

Αποστολή αίτησης σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης / αποχέτευσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια επισυνάψτε:

1) Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης σύνδεσης οικίας στο δίκτυο ύδρευσης / αποχέτευσης, που μπορείτε να βρείτε στη λίστα αιτήσεων-εντύπων

2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3) Αντίγραφο της κατάθεσης του τέλους σύνδεσης

4) Τον τίτλο της ιδικτησίας του ακινήτου

Εισάγετε τον παρακάτω κωδικό: captcha

Επισυνάψτε τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω:Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας serifos.gr

Αποστολή αίτησης (γενικού περιεχομένου, πιστοποιητικών, ληξιαρχικής πράξης, παράτασης ωραρίου μουσικής)

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια επισυνάψτε:

1) Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης γενικού περιεχομένου ή της αίτησης για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γέννησης εγγυτέρων συγγενων,ταυτοπροσωπίας, εντοπιότητας ή της αίτησης παράτασης ωραρίου μουσικής, που μπορείτε να βρείτε στη λίστα αιτήσεων-εντύπων ανάλογα με το αίτημα για το οποίο ενδιαφέρεστε.

Εισάγετε τον παρακάτω κωδικό: captcha

Επισυνάψτε τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω:Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας serifos.gr

Αποστολή αίτησης πολιτικού γάμου

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια επισυνάψτε:

1) Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης πολιτικού γάμου που μπορείτε να βρείτε στη λίστα αιτήσεων-εντύπων

2) Την ληξιαρχική πράξη γέννησης

3) Το παράβολο / διπλότυπο των 15 €

4) Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου (εφόσον έχει υπάρξει προηγούμενος γάμος)

Εισάγετε τον παρακάτω κωδικό: captcha

Επισυνάψτε τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω:


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας serifos.gr

Αποστολή αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια επισυνάψτε:

1) Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου Χώρου (για φύσικά ή νομικά πρόσωπα) που μπορείτε να βρείτε στη λίστα αιτήσεων-εντύπων

2) Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο θα αποτυπώνεται,εκτός των άλλων, το περίγραμμα του αιτούμενου χώρου

3) Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Εισάγετε τον παρακάτω κωδικό: captcha

Επισυνάψτε τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω:

Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας serifos.gr

Αποστολή αίτησης απαλλαγής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού (λόγω κορωνοϊού COVID-19)

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία σας και στη συνέχεια επισυνάψτε:

1) Συμπληρωμένο το έντυπο της αίτησης αίτησης απαλλαγής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, που μπορείτε να βρείτε στη λίστα αιτήσεων-εντύπων

2) Αντίγραφο του τελευταίου επαγγελματικού λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας

3) Αντίγραφο από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του taxis όπου θα φαίνεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της εταιρίας

4) Αντίγραφο αποδεικτικού ιδιοκτησίας αν ο λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας είναι διαφορετικός από το όνομα της επιχείρισης (αποστέλλεται ΜΟΝΟ για όσους ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΝ είναι στο ίδιο όνομα με αυτό της επιχείρισης)

Εισάγετε τον παρακάτω κωδικό: captcha

Επισυνάψτε τα αρχεία που αναφέρονται παραπάνω:


Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας serifos.gr

error: