Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Μάιος 2021

108/2021 Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη, του πρακτικού της « Επιτροπής διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμήθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη « Ολοκληρωμένο πρόγραμμα γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος « Αντώνης Τρίτσης». 109/2021 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής. 110/2021 Ορθή