Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Μάιος 2021

133/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο « Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου» ( ΚΑ 61.7311.001). 134/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια υλικών κι εξαρτημάτων για τη συντήρηση δημοτικού κτιρίου 1.200,00€ ( ΚΑ 70.6699.002). 135/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια