Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

153/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου καταγραφής παραδοσιακών τραγουδιών της Σερίφου 1.200,00€( ΚΑ 00.6433) 154/2021 Επικύρωση 4ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 155/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από την κυρία Ricci Oddi Clara. 156/2021 Έγκριση ή μη της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 157/2021 Εξειδίκευση

151/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της ενέργειας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανση έργων Δήμου Σερίφου» στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής «Ωρίμανσης έργων φορέων με αδυναμίες» για την υποστήριξη αδύναμων φορέων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ( ΜΟΔ) Α.Ε.. 152/2021 Την επικύρωση του 2ο πρακτικού διενέργειας Δημοπρασίας ( 2 στάδιο ανάδειξης

143/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια φλοτέρ και λοιπών ειδών. 500,00€ (ΚΑ 25.6662.003). 144/2021 Έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 145/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για καταχώρηση κειμένου σε sportfm.gr και Skai.gr. 1.400,00€ (ΚΑ 00.6434). 146/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 279/2007

139/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την ανανέωση της φιλοξενίας της επίσημης ιστοσελίδας του δήμου Σερίφου στον πάροχο 248,00€( ΚΑ 00.6431.02). 140/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό «Διακοπές» 1.240,00€ ( ΚΑ 00.6431.02). 141/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για γεύματα της Δανάης Μπάρκα και των συνεργατών

133/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο « Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου» ( ΚΑ 61.7311.001). 134/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια υλικών κι εξαρτημάτων για τη συντήρηση δημοτικού κτιρίου 1.200,00€ ( ΚΑ 70.6699.002). 135/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια

130/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για τη σύνταξη και παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου( ΚΑ 00.6111). 131/2021 Ορισμός Δικηγόρων για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά ( Μεταβατικό Σύρου) επι της προσφυγής της «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» 132/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για την εκπροσώπηση του Δήμου στο

112/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια ανταλλακτικών απολυμαντικών σταθμών Δήμου Σερίφου 2.000,00€( ΚΑ 15.6635.02). 113/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προβολή διαφημιστικού μηνύματος 2.480,00€( ΚΑ 00.6431.02). 114/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την διαμονή της Κλεονίκης Δεμίρη και των συνεργατών της 400,00€( ΚΑ 00.6433.). 115/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και

108/2021 Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη, του πρακτικού της « Επιτροπής διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμήθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη « Ολοκληρωμένο πρόγραμμα γωνιών ανακύκλωσης Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος « Αντώνης Τρίτσης». 109/2021 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής. 110/2021 Ορθή