Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

178/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία των αδελφών Κιοσκέρογλου και των συνεργατών τους. 1.200,00€(ΚΑ 00.6433.). 179/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 180/2021 Επικύρωση 2ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 181/2021 Επικύρωση 3ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 182/2021 Έγκριση ή μη της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του

168/2021 Αποδοχή ή μη της δωρεάν κατασκευής ράμπας και της διαμόρφωση της κλιμακωτής οδού από τους κατοίκους της περιοχής στη θέση «Πλάκα Αγίου Γεωργίου» Ράμμου Σερίφου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποκατάσταση τμήματος της παλαιάς δημοτικής -αγροτικής οδού. 169/2021 Έγκριση ή μη της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού

153/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία του τηλεοπτικού συνεργείου καταγραφής παραδοσιακών τραγουδιών της Σερίφου 1.200,00€( ΚΑ 00.6433) 154/2021 Επικύρωση 4ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 155/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από την κυρία Ricci Oddi Clara. 156/2021 Έγκριση ή μη της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 157/2021 Εξειδίκευση

151/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της ενέργειας με τίτλο «Μελέτες ωρίμανση έργων Δήμου Σερίφου» στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής «Ωρίμανσης έργων φορέων με αδυναμίες» για την υποστήριξη αδύναμων φορέων ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ( ΜΟΔ) Α.Ε.. 152/2021 Την επικύρωση του 2ο πρακτικού διενέργειας Δημοπρασίας ( 2 στάδιο ανάδειξης

143/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια φλοτέρ και λοιπών ειδών. 500,00€ (ΚΑ 25.6662.003). 144/2021 Έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 145/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για καταχώρηση κειμένου σε sportfm.gr και Skai.gr. 1.400,00€ (ΚΑ 00.6434). 146/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 279/2007

139/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την ανανέωση της φιλοξενίας της επίσημης ιστοσελίδας του δήμου Σερίφου στον πάροχο 248,00€( ΚΑ 00.6431.02). 140/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό «Διακοπές» 1.240,00€ ( ΚΑ 00.6431.02). 141/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για γεύματα της Δανάης Μπάρκα και των συνεργατών

133/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο « Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου» ( ΚΑ 61.7311.001). 134/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια υλικών κι εξαρτημάτων για τη συντήρηση δημοτικού κτιρίου 1.200,00€ ( ΚΑ 70.6699.002). 135/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια