Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

01/2024 Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου. 02/2024 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2024. 03/2024 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2024. 04/2024 Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για μισθώσεις-εκμισθώσεις, εκποιήσεις-αγορές ακινήτων για το έτος 2024. 07/2024 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου «Π.Ε.3 (Π.14): Μηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ηλικιωμένων» της

144/2023 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης των αυτοδιοικητικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 (3.220,00€). 145/2023 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου «Π.Ε.3 (Π.14): Μηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ηλικιωμένων» της σύμβασης για το Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την πράξη

124/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Κοιμητηρίων» για το οικονομικό έτος 2024. 125/2023 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για το οικονομικό έτος 2024. 126/2023 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για το οικονομικό

115/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Υγεία για Όλους» (ΚΑ 00.6433). 116/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας για την υλοποίηση του προγράμματος δωρεάν στειρώσεων από την εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων «Vets in Action» (ΚΑ 00.6433). 117/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση

110/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη δαπανών φιλοξενίας για την επέτειο της 21ης Αυγούστου  (ΚΑ 00.6433) 820,00€. 111/2023 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 (1.980,00€). 112/2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους

83/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη δαπανών της διοργάνωσης του 15ου Φεστιβάλ Σουραυλιού «Τελενίκειος Ηχώ» (ΚΑ 00.6433). 84/2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2023. 85/2023 Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΑ 00.6111) 2.480,00€. 86/2023 Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση Γαλανού

78/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φίλτρων προωθητή Χ.Υ.Τ.Α» του Δήμου Σερίφου 1.237,58€ (ΚΑ 70.6699.002). 79/2023 Έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023. 80/2023 Λήψη απόφασης για Α) τη χορήγηση παράτασης των παραδοτέων (Π.1, Π.3) της σύμβασης για το Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

70/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την επισκευή αλυσοπρίονου και θαμνοκοπτικού του Δήμου Σερίφου 307,01€ (ΚΑ 10.6634). 71/2023 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 5ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου».   72/2023 Έγκριση ή μη, οικονομικών καταστάσεων έτους 2021 του Δήμου Σερίφου. 73/2023 Έγκριση ή μη, οικονομικών καταστάσεων

56/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των επιβλεπόντων  μηχανικών του ΥΠ.ΠΟ.Α για το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο στο Μέγα Λειβάδι Σερίφου» 238,80€ (ΚΑ 00.6423).           57/2023 Εξειδίκευση δαπάνης για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σερίφου ποσού ύψους