Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

31/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την  ανανέωση χώρου φιλοξενίας( site). 483,60€ (ΚΑ 00.6451.01). 32/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την πληρωμή του Εθνικού Κτηματολογίου. 1.015,00€ (ΚΑ 00.6111). 33/2023 Πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων του Α τρίμηνου του 2023. 34/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση ανεμουρίου

29/2023 Επικύρωση ή μη του 3ου πρακτικού Δημοπρασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κατανάλωσης και Μείωσης Διαρροών στα Δίκτυα Διανομής Νερού του Δήμου Σερίφου».

25/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ποσού ύψους 417,91€ (ΚΑΕ 10.6612). 26/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών αποφρακτικού μηχανήματος KARCHER ποσού ύψους 1.705,58€ (ΚΑΕ 25.6662.012). 27/2023 Εξειδίκευση δαπάνης για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σερίφου  ποσού ύψους 10.960,00€ (ΚΑΕ

17/2023 Επικύρωση ή μη του 2ου πρακτικού Δημοπρασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κατανάλωσης και Μείωσης Διαρροών στα Δίκτυα Διανομής του Νερού του Δήμου Σερίφου». 18/2023 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης των παραδοτέων ( Π.1, Π.2, Π.3, Π.4, Π.6, Π.9, Π.12, Π.13 και Π.14) της σύμβασης για το

01/2023 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 351/2022 απόφασης Δημάρχου για την επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων(VOLVO, MERCEDES) του Δήμου Σερίφου, λόγω βλαβών ( ΚΑ 20.6263.002) 5.024,48€. 02/2023 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 349/2022 απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια αντλίας λυμάτων ( ΚΑ. 25.7131.002) 2.023.68€. 03/2023 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «

232/2022 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023. 233/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα Δήμου Σερίφου». 34.489,64€ (ΚΑ 30.7411.003). 234/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Ωρίμανση του Έργου «Εξωτερικό Δίκτυο

217/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2022. 218/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2022. 219/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2022. 220/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Κοιμητηρίων» για το οικονομικό έτος 2023. 221/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2023. 222/2022 Λήψη απόφασης για την

200/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Καθαριότητας Χώρων Δήμου Σερίφου. 201/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων «Π.Β.1, Π.Β.2 Π.Β.3 Π.Β.4 Π.Β.5 Π.Β.6» της Β’ Φάσης «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος-Αρχικοποίηση, Παραμετροποίηση στις Ανάγκες του Δήμου Σερίφου»της σύμβασης για το Υποέργο 4: «Προμήθεια Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στο

177/2022 177/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερίφου. 178/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Σερίφου. 179/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 2.908,18€ για την προμήθεια εργαλείων (ΚΑ 25.6654.001). 180/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη εγγράφου

167/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0  και αναμόρφωση του προϋπολογισμού