Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Uncategorized

Ο Δήμος Σερίφου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού έξι ατόμων (6) για τις ανταποδοτικές του υπηρεσίες. Η διάρκεια υποβολής των δικαιολογητικών ξεκινάει από τις 16/05/2023 έως και τις 26/05/2023. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στο τηλ. 2281051210. ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΔΕ-ΥΕ-2Λήψη ΕΝΤΥΠΟ-ΣΟΧ-1-ΠΕ-ΤΕ-4Λήψη

31/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την  ανανέωση χώρου φιλοξενίας( site). 483,60€ (ΚΑ 00.6451.01). 32/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την πληρωμή του Εθνικού Κτηματολογίου. 1.015,00€ (ΚΑ 00.6111). 33/2023 Πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων του Α τρίμηνου του 2023. 34/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση ανεμουρίου

57/2023 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη κοινοχρήστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καταλύματα σε αιγιαλούς και παραλίες του Δήμου Σερίφου. 58/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 59/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Σερίφου για

29/2023 Επικύρωση ή μη του 3ου πρακτικού Δημοπρασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κατανάλωσης και Μείωσης Διαρροών στα Δίκτυα Διανομής Νερού του Δήμου Σερίφου».