Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Uncategorized

143/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια φλοτέρ και λοιπών ειδών. 500,00€ (ΚΑ 25.6662.003). 144/2021 Έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 145/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για καταχώρηση κειμένου σε sportfm.gr και Skai.gr. 1.400,00€ (ΚΑ 00.6434). 146/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 279/2007

90/2021 Επικύρωση 3ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων έτους 2021. 91/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ταϊστρών και λοιπών ειδών αδέσποτων ζώων ( ΚΑ 15.6635.04). 92/2021 2ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 93/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και τεχνικών όρων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2.000,00€ ( ΚΑ 10.6661). 94/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια

25/2021 Σχετικά με αίτημα κατοίκων-ιδιοκτητών θέσης Πλάκας Αγ. Γεωργίου Ράμμου Σερίφου για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της παλαιάς δημοτικής οδού προς βελτίωση της πρόσβασής τους 26/2021 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2020. 27/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020. 28/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης οικονομικού έτους

231/2020 Ορισμός νομικού συμβούλου για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σερίφου, σχετικά με την από 27/11/2020 προσφυγή της κυρίας Λάσπα Αικατερίνης, κατά της υπ’ αριθμόν 195/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. (496,00€ με το ΦΠΑ, ΚΑ: 00.6111)   232/2020 Ορισμός υπολόγου για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων με παράθυρο από τα ΕΛ.ΤΑ. (2.500,00€