Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

142/2020 Αποδοχή επιχορήγησης και όρων σύμβασης μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ(Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Σερίφου) 143/2020 “9η αναμόρφωση οικ. Έτους 2020”   144/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για επισκευή αντλίας λυμάτων caprapi 1.155,04€ 145/2020  Εξειδίκευση δαπάνης για επισκευή αντλίας λυμάτων ΠΑΠΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 1.830,24€ 146/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και εξειδίκευση δαπάνης για προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 745,00€ 147/2020 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 148/2020 Έγκριση

131/2020  Εξειδίκευση δαπάνης για προμήθεια 20 απολυμαντικών σταθμών και 40 ανταλλακτικών για σχολικές μονάδες Δήμου Σερίφου. (1.300,00€) ΚΑ 15.6635.02   132/2020  Εξειδίκευση δαπάνης για τηλεοπτική προβολή στην ΕΡΤ, για την ανάδειξη της Σερίφου ως τουριστικού προορισμού (1.488,00€). ΚΑ 00.6433   133/2020 8ηαναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.   134/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ύψους

117/2020 Έγκριση πρακτικού ενστάσεων   118/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντ .Φωτοτυπικού( 1000,00ΚΑΕ10.6654.002)   119/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την αγορά άδειας χρήσης Microsoft office (ΚΑΕ10.6612.,1000,00) 120/2020 “6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020”   121/2020 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού /΄Β τρίμηνο εσόδων- εξόδων οικ. Έτους 2020. 122/2020 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 123/2020

026/2020 “2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020” 027/2020 “Έγκριση απόφασης Δημάρχου 36/2020” 028/2020 “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) 2020 029/2020 “Προσλήψεις εποχικού προσωπικού (ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ) 2020” 030/2020 “Έξειδλικευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία Συντήρηση Οχήματος Δήμου Σερίφου”

018/2020 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 019/2020 Ματαίωση διαγωνισμού Προμήθειας Οργάνων Παιδικών Χαρών Δήμου Σερίφου σε συνέχεια των υπ’ αριθμό 187 και 188 αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π. 020/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προβολή ντοκιμαντέρ. 021/2020 Ορισμός επιτροπών . 022/2020 Μετακίνηση αντιδημάρχου

009/2020 Έγκριση μετακίνησης οχημάτων 010/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της «Καπετανίας 2020»(ΚΑΕ 00.6434 /744,00€ ). 011/2020 Έγκριση απόφασης Δημάρχου για αποκομιδή φερτών υλικών ΚΑΕ 372,00€ . 013/2020 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών αποφρακτικού (ΚΑΕ 15.6662 ) . 015/2020 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού και Δ Τρίμηνο οικ. Έτους 2019. 016/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για