Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

01/2021 «Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του πρακτικού της «Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονταιστην πράξη « Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και ανάπτυξη ευφυώνεφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων» 02/2021 «Διαγραφή ποσού από τον κο Μπούρη Μηνά του Βασ. λόγωδιπλοπληρωμής »

242/2020 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Σερίφου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας,

231/2020 Ορισμός νομικού συμβούλου για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σερίφου, σχετικά με την από 27/11/2020 προσφυγή της κυρίας Λάσπα Αικατερίνης, κατά της υπ’ αριθμόν 195/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. (496,00€ με το ΦΠΑ, ΚΑ: 00.6111)   232/2020 Ορισμός υπολόγου για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων με παράθυρο από τα ΕΛ.ΤΑ. (2.500,00€

222/2020 Έγκριση ή μη, τροποποίησης οικονομικών καταστάσεων ετών 2014,2015,2016 του Δήμου Σερίφου 223/2020 Έγκριση ή μη, τροποποίησης οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Δήμου Σερίφου 225/2020 Επικύρωση εισήγησης της Υπηρεσίας Διοικητικών- Οικονομικών για τη διοικητική τακτοποίηση του αρχείου οχημάτων του Δήμου Σερίφου. 226/2020 Αποδοχή επιχορήγησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους3.954,06€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

215/2020 Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω Covid-19. (17.207,46€) 216/2020 Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Σερίφου προς τρίτους. (6.210,00€)   217/2020 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020. 218/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για τη μεταφορά βάνας φράγματος. (Κ.Α: 10.6414.01) 219/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την κατάρτιση φακέλου και την ωρίμανση της επισκευής και συντήρησης του Δημαρχείου

212/2020 Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών- αποδεικτικών μέσων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ορισμός αναδόχου για την « Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σερίφου» για την διαγωνιστική διαδικασία 95657 « Προμήθεια αυτόνομου πλυστικού- αποφρακτικού μηχανήματος». 213/2020 Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών- αποδεικτικών μέσων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ορισμός

204/2020 Κατάρτιση σχεδίου Π/Υ και ΟΠΔ οικ. Έτους 2021   205/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δήμου Σερίφου ποσού 13.640,00€   206/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης Κατασκευή ραμπών και Χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες Δήμου Σερίφου ποσού 11.160,00€ 207/2020 Διαγραφή οφειλής Παπαβασιλείου

179/2020 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.   180/2020 Ορισμός δικηγόρου για τις εξώδικες διαμαρτυρίες της κυρίας Λάσπα Αικατερίνης κατά του Δήμου Σερίφου. (ΚΑ 00.6111)   181/2020 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση των αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης, του σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Φίλων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, Η Σέριφος» κατά του Δήμου Σερίφου.(ΚΑ 00.6111)   182/2020

156/2020 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020. 157/2020 Ορισμός δικηγόρου για την προσφυγή της εταιρείας « Ευάγγελος Μαλτέζος και Σια Ε.Ε. « κατά του Δήμου Σερίφου. (Κ.Α. 00.6111) 158/2020 Αποδοχή δωρεάς της κυρίας Χριστοπούλου Μαργαρίτας προς το Δήμο Σερίφου. 159/2020 Επικύρωση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας ( Στάδιο ανάδειξής προσωρινού αναδόχου) του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

154/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την φιλοξενία της εθελοντικής ομάδας κτηνιάτρων «Vets in action». 155/2020 Έγκριση πρακτικού  διαγωνισμού για το έργο « Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στον Αυλόμωνα Σερίφου».