Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

107/2021 Ορισμός Επιτροπής διερεύνησης Τιμών Δήμου Σερίφου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης  στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο της πρόκλησης ΑΤ01, με τίτλο « Υποδομές Ύδρευσης», στον άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» για την πράξη με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου».

90/2021 Επικύρωση 3ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων έτους 2021. 91/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ταϊστρών και λοιπών ειδών αδέσποτων ζώων ( ΚΑ 15.6635.04). 92/2021 2ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021. 93/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και τεχνικών όρων για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2.000,00€ ( ΚΑ 10.6661). 94/2021 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια

74/2021 Αποδέσμευση υπολόγου για την επαύξηση κατηγορίας ρεύματος στο δημοτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης στη θέση « Συμπόταμα». ( ΚΑ 30.6277).   75/2021 Αποδέσμευση υπολόγου για την προμήθεια γατοτροφής 1.000,00€ (ΚΑ 15.6635.03) . 76/2021 Αποδέσμευση υπολόγου για την ηλεκτροδότηση του καινούργιου δημοτικού αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της δεξαμενής στη θέση «Παούρι» 21.605,75€ ( ΚΑ 25.6211).   77/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για

64/2021 Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του πρακτικού της « Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών» για το σύνολο των προμηθειών που περιλαμβάνονται στην πράξη « Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου».   65/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Σερίφου στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας « Περιβάλλον», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

61/2021 Ορισμός υπόλογου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής για την επαύξηση κατηγορίας ρεύματος στο Δημοτικό Αντλιοστάσιο στη περιοχή Συμπόταμα. 62/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία διεκπεραίωσης ταξινόμησης νέου οχήματος του Δήμου Σερίφου ποσού 155,00€ ( ΚΑΕ. 70.6323.) 63/2021 Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου για τη διαδικασία του διαγωνισμού για το

44/2021 Έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2020. 45/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020.   46/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για την υπηρεσία-συνδρομή στη «Βάση Δεδομένων Δήμος- ΝΕΤ» 1.000,00€ (ΚΑΕ 00.6451.01). 47/2021 1η υποχρεωτική αναμόρφωση οικονομικού έτους 2021. 48/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του κυρίου Ασημακόπουλου Κωνσταντίνου. 49/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή τελών ύδρευσης-αποχέτευσης της κυρίας Κουζούπη

24/2021 Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με εταιρεία « Ξυλοτεχνική Σύρου Α.Ε.». 25/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια ραφιών βαρέως τύπου (ΚΑ 00.6614) 1.500,00€ 26/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την υπόθεση» Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» 27/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την υπόθεση « ΒΙΟΚΑ» 28/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την υπόθεση δρόμου του φράγματος. 29/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου

20/2021 Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών δήμου Σερίφου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04, με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» για τη πράξη με τίτλο:» Δράσεις διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Σερίφου». 21/2021 Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών δήμου Σερίφου

03/2021 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2021 04/2021 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2021. 05/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 06/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 07/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης. 08/2021 Λήψη απόφασης για