Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

9η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

120/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη προμήθεια κλιματιστικών 1.396,00€ (ΚΑ 30.7331.002).

9η-OE1ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

121/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.396,00€ για την προμήθεια κλιματιστικών (ΚΑ 30.7331.002)

9η-OE-2οΘ-ορισμος-υπολογου-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-κλιματιστικων

122/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 241,80€ για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών (ΚΑ 00.6434)

9η-OE-3οΘ-ορισμος-υπολογου-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-αναμνηστικων-πλακετων

123/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για την έφεση κατά της 105/2020 απόφασης για την υπόθεση (ΑΕΠΟ φράγματος) ΚΑ 00.6111.

9η-OE-4ο-Θ-OE-ορισμος-νομικου-ΥΠΟΘΕΣΗ-αεπο-φραγματος

124/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 791,89€ για την προμήθεια ψυγείων(ΚΑ 70.6699.002).

9η-OE-5οΘ-ορισμος-υπολογου-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ψυγειων

125/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια καρεκλών  γραφείου 500,00€ (ΚΑ 10.6614.)

9η-OE6ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-καρεκλων