Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

100/2020 Ορισμός νέου διαχειριστή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου Σερίφου.

1Θ-9ΔΣ-Διαχειριστής-Τράπεζας-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

101/2020 α)Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 143.877,42 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σερίφου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»
και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες

2Θ-9ΔΣ-Αποδοχή-χρηματοδότησης

102/2020 Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020

3Θ-9ΔΣ-Αναμόρφωση-Τεχνικού-Προγράμματος-Οικονομικού-Έτους-2020

103/2020 Έγκριση ή μη, της συμμετοχής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ»

4Θ-9ΔΣ-Έγκριση-ή-μη-της-συμμετοχής-στο-Πρόγραμμα-του-Υπουργείου-Περιβάλλοντος-και-Ενέργειας-«Εκπόνηση-Τοπικών-Πολεοδομικών-Σχεδίων-ΤΠΣ»