Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2022

110/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Σερίφου».

8η-OE-1ο-Θ-OE-εγκριση-σχεδιου-ΣΦΗΟ

111/2022 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμόν 75/2022 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου.

8η-OE-2οΘ-υψοσ-κινητριων-για-δημοσίους-υπαλλήλουσ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΗΣ-75-2022

112/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 34.718,81€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

8η-OE-1οΈΚΤΑΚΤΟ-Θ-αποδοχη-χρηματοδότησης-34718-81

113/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 2.122.793,20€ για την ένταξη του έργου του Δήμου Σερίφου με τίτλο:» Έλεγχος κατανάλωσης και μείωση διαρροών στα δίκτυα διανομής νερού του Δήμου Σερίφου».

8η-OE-2οΈΚΤΑΚΤΟ-Θ-αποδοχη-χρηματοδότησης-2-122-793-20-1

114/2022 Αποδέσμευση υπολόγου για την σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 744,00€ για την προμήθεια DVD (ΚΑ 70.6699.002).

8η-OE-3ο-ΕΚΤΑΚΤΟΘ-αποδεύσμενη-υπολογου-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-DVD

115/2022 Έγκριση ή μη της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

8η-OE-4ο-εκτακτο-Θ-3η-αναμορφωση

116/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 72/2022 Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων ύδρευσης(ΚΑ 25.7131.003).

8-OE-5ο-Θ-εκτακτο-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-72

117/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση της 152/2022 Απόφασης Δημάρχου για την υπηρεσία κατεπείγουσας επισκευής αντλίας λυμάτων(ΚΑ 25.6262.009).

8-OE-6ο-Θ-εκτακτο-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-152

118/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία της Υπουργού Πολιτισμού και του επιτελείου της 1.120,00€ (ΚΑ 00.6433).

8η-OE7ο-Θ-έκτακτο-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ-ΜΕΝΔΩΝΗ

119/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη προβολή κινηματογραφικών ταινιών 2.000,00€ (ΚΑ ).

8η-OE8ο-Θ-έκτακτο-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προβολή-ταινιων