Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

8η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

88/2020 Καθορισμός ποσού επιδόματος ενοικίου Ιατρών του Π.Π.Ι. Σερίφου.

1Θ-8ΔΣ-Καθορισμός-ποσού-ενοικίου-επιδόματος-Ιατρών-του-Π.Π.Ι.-Σερίφου

89/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου.

2Θ-8ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-εκμίσθωση-κοινοχρήστων-χώρων-σε-καταστήματα-και-επιχειρήσεις-του-Δήμου-Σερίφου.

90/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 15.000 € για την εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους.

3Θ-8ΔΣ-Αποδοχή-χρηματοδότησης-ύψους

91/2020 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013.

4Θ-8ΔΣ-Έγκριση-οικονομικών-καταστάσεων-οικονομικού-έτους-2013

92/2020 Υπόδειξη σημείων τοποθέτησης ταϊστρών και ποτιστρών αδέσποτων ζώων, σε δημόσιους χώρους της νήσου Σερίφου

5Θ-8ΔΣ-Υπόδειξη-σημείων-τοποθέτησης-ταϊστρών-και-ποτιστρών-αδέσποτων-ζώων-σε-δημόσιους-χώρους-Δήμου-Σερίφου

93/2020 5″ αναμόρφωση οικονομικού έτους 2020

6Θ-8ΔΣ-Έγκριση-της-5ης-αναμόρφωσης-Οικονομικού-έτους-2020

97/2020 Σχετικά με αίτημα κας Καμπάνη Μάρθας.

10Θ-8ΔΣ-Σχετικά-με-αίτημα-κας-Καμπάνη-Μάρθας.

99/2020 Λήψη απόφασης ή μη, για την επισκευή των μισθωμένων ακινήτων του Δήμου Σερίφου

12Θ-8ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-επισκευή-ή-μη-των-μισθωμένων-από-το-Δήμο-ακινήτων