Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

7η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

018/2020 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

1-Θ-7-OE-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-1-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

019/2020 Ματαίωση διαγωνισμού Προμήθειας Οργάνων Παιδικών Χαρών Δήμου Σερίφου σε συνέχεια των υπ’ αριθμό 187 και 188 αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.

2-Θ-7-ΟΕΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΑΙΔΙΚΕΣ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ

020/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προβολή ντοκιμαντέρ.

3-Θ-7-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

021/2020 Ορισμός επιτροπών .

4-Θ-7-Ο.Ε.-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

022/2020 Μετακίνηση αντιδημάρχου

5-Θ-7-OE-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ