Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

7η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σερίφου

103/2022 Έγκριση ή μη της θεωρημένης μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης και Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Νερού στο Δήμο Σερίφου» από την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής.

1ο-θεμα-7η-οε-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΜΕΛΕΤΗΣ-ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

104/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια ανταλλακτικού για αποφρακτικό μηχάνημα 1.250,00€ (ΚΑ 25.6662.012).

7η-OE-2ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ανταλακτικο-αποφρακτικου

105/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία του ΝΟΤΚ 4.000,00€ (ΚΑ 00.6433).

7η-OE-3ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-FILOJENIA-NOTK

106/2022 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου για τη φυσική του παρουσία σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό και συνάντηση εργασίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

4ο-θεμα-7η-οε-μετακινηση-δημαρχου

107/2022 Εξειδίκευση δαπάνης για την υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικού ηλεκτρολόγου για νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» 150,00€ (ΚΑ 25.6277).

7η-OE-5ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ-ΓΙΑ-ΑΓΙΟ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ

108/2022 Εξειδίκευση δαπάνης για την υπηρεσία εγκατάστασης κιβωτίου μετρητή και γείωσης στα αντλιοστάσια «Άγιος Κωνσταντίνος» και «Παούρι» 400,00€ (ΚΑ 25.6277).

7η-OE-6ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΙΒΩΤΙΟΥ-ΓΙΑ-ΑΓΙΟ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ-ΠΑΟΥΡΙ

109/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 744,00€ για την προμήθεια DVD (ΚΑ 70.6699.002).

7η-OE-7οΘ-ορισμος-υπολογου-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-DVD