Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

83/2022 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε) για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση Υφιστάμενου Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Πλατύ Γυαλού Δήμου Σερίφου».

6η-OE-1ο-Θ-προγραματικη-συμβαση-για-ΠΛΑΤΥ-ΓΙΑΛΟ

84/2022 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερίφου».

6η-OE-2ο-Θ-προγραματικη-συμβαση-για-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΥΛΕΙΩΝ-ΧΩΡΩΝ

85/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προβολή διαφημιστικού μηνύματος 2.480,00€ (ΚΑ 00.6431.02).

6η-OE-3ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΟΒΟΛΗ

86/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη χρήση χώρου για μουσικές παραστάσεις του Δήμου Σερίφου 6.200,00€ (ΚΑ 15.6471.001).

6η-OE-4ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΧΡΗΣΗ-ΧΩΡΟΥ-ΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

87/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη εγγράφου για την κλήση σε απολογία δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Σερίφου 198,40€ (ΚΑ 00.6111).

6η-OE-5ο-Θ-OE-ορισμος-νομικου-ΥΠΟΘΕΣΗ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

88/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη απάντησης σε αίτηση πολιτών της περιοχής της «Πλάκας Αγίου Γεωργίου» 396,80€ (ΚΑ 00.6111).

6η-OE-6ο-Θ-OE-ορισμος-νομικου-πολιτεσ-πλακεσ-αγιου-γεωργιου

89/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη απόψεων προς Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την υπόθεση της κυρίας Λάσπα Αικατερίνης 595,20€ (ΚΑ 00.6111

6η-OE-7ο-Θ-OE-ορισμος-νομικου-αρχη-διαφανειασ-λασπα

90/2022 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για την πράξη με τίτλο «Κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης και Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Νερού στο Δήμο Σερίφου».

6η-OE-8οΘ-προγραματικη-συμβαση-για-ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

91/2022 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση παράνομης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στη θέση «Πουντί» του Δήμου Σερίφου.

6η-OE-9ο-Θ-OE-ορισμος-νομικου-ΥΠΟΘΕΣΗ-ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ-ΠΟΥΝΤΙ

92/2022 Επικύρωση ή μη, των τριών πρακτικών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά», «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») για την κατακύρωση σε ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας με συστημικό αριθμό 156465: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ».

6η-OE-10οΘ-έγκριση-τριων-πρακτικων-156465

93/2022 Επικύρωση ή μη, των τριών πρακτικών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά», «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») για την κατακύρωση σε ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας με συστημικό αριθμό 156469: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ».

6η-OE-11οΘ-έγκριση-τριων-πρακτικων-156469

94/2022 Επικύρωση ή μη, των τριών πρακτικών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά», «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») για την κατακύρωση σε ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας με συστημικό αριθμό 156474: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» – ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».  

6η-OE-12οΘ-έγκριση-τριων-πρακτικων-156474

95/2022 Επικύρωση ή μη, των τριών πρακτικών («Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά», «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») για την κατακύρωση σε ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας με συστημικό αριθμό 156476: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ».

6η-OE-13οΘ-έγκριση-τριων-πρακτικων-156476

96/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης μηχανικού του ΥΠ.ΠΟ.Α 119,40€ (ΚΑ 00.6433).

6η-OE-14ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΥΠΠΟ

97/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την παροχή «Υπηρεσίας Διευθέτησης των Ομβρίων Υδάτων Άνω Δρόμου Καμαλαύκας του Δήμου Σερίφου» 24.800,00€ (ΚΑ 64.7323.007).

6η-OE-15ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΟΜΒΡΙΑ-ΥΔΑΤΑ-ΚΑΜΑΛΑΥΚΑΣ

98/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου 2.500,00€ (ΚΑ 25.6654.001).

6η-OE-16ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ

99/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια ψυγείων 1.000€ (ΚΑ 70.6699.002).

6η-OE-17ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΨΥΓΕΙΩΝ

100/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών 200,00€ (ΚΑ 00.6434).

6η-OE-18ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ-ΠΛΑΚΕΤΩΝ

101/2022 Αποδέσμευση υπολόγου για την ηλεκτροδότηση του καινούριου δημοτικού αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της γεώτρησης στη θέση «Αγία Μαρίνα» 799,62€ (ΚΑ 25.6211).

7η-OE-1οΘ-αποδεύσμενη-υπολογου-ΑΓΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ

102/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την σύναψη συμβολαίου 625,28€ (ΚΑ 00.6111).

6η-OE-20ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-συναψη-συμβολαιου