Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

6η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

009/2020 Έγκριση μετακίνησης οχημάτων

3-Θ-6-OE-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

010/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης της «Καπετανίας 2020»(ΚΑΕ 00.6434 /744,00€ ).

4-Θ-6-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΚΑΠΕΤΑΝΙΑΣ

011/2020 Έγκριση απόφασης Δημάρχου για αποκομιδή φερτών υλικών ΚΑΕ 372,00€ .

5-Θ-6-OE-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ

013/2020 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών αποφρακτικού (ΚΑΕ 15.6662 ) .

7-Θ-6-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΔΑΠΑΝΗΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

015/2020 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού και Δ Τρίμηνο οικ. Έτους 2019.

9-Θ-6-ΟΕ-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΟΡΕΙΑΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-Δ-2019

016/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα .

10-Θ-6-ΟΕ-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΣΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

017/2020 Εξειδίκευση δαπάνης και Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία
«κατασκευή ιστοσελίδας Δήμου Σερίφου».

11-Θ-6-ΟΕ-ΕΓΚΡΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-SITE