Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

6η Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 2024.

23/2024 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε) για τον έλεγχο και τη θεώρηση της τεχνικής μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την Αποκατάσταση των Όψεων των Σχολικών Κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Σερίφου».

6η-ΔΕ-1ο-θ-Προγραμματική-σύμβαση-οψεις-σχολικων-κτιριων

24/2024 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων «Π.Ε.3 (Π.14): Μηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ηλικιωμένων» της σύμβασης για το Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου» για το διάστημα από 05/01/2024 έως 05/03/2024.  

6η-ΔE-2ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ-ΠΕ3-Π14

25/2024 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμόν 10/2024 απόφασης της  Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου.

6η-ΔE-3ο-Θ-τροποποίηση-της-10-2024-αποφασης-δημοτικου-συμβουλιου

26/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια παλάγκου (ΚΑ 25.6662.003) 499,72€.

6η-ΔE-4ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-παλαγκου

27/2024 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

6η-ΔE-5οΘ-1η-αναμόρφωση-2024

28/2024 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025», ποσού ύψους 90.000,00€ για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Ύδρευσης στο Δήμο Σερίφου».

6η-ΔE-6οΘ-αποδοχη-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ

29/2024 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερίφου για το σχολικό έτος 2023-2024 (11.749,00€).

6η-ΔE-7οΘ-αποδοχη-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-σχολικες-καθαριστ

30/2024 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων περιφερειακού οδικού δικτύου της νήσου Σερίφου για το έτος 2024 (5.348,97€).

6η-ΔE-8οΘ-αποδοχη-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-για-αποκομμιδη-απορριματων

31/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για το διάστημα από 14/11-01/12/2023 (ΚΑ 00.6421) 400,00€.

6η-ΔE-9ο-Θ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-μετακινηση-ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΣΤΗΝ-ΑΘΗΝΑ-2023

33/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δολωματικών σταθμών (ΚΑ 15.6279.004) 952,32€.

6η-ΔE-11ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-δολωματικωμ-σταθμων

34/2024 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσού από την καρτέλα της κυρίας Λιβανίου Μαρίας.

6η-ΔE-12ο-Θ-1-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-LIBANIOY-MARIA

35/2024 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη ποσών από παλιούς χρηματικούς καταλόγους, σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

6η-ΔE-13ο-Θ-1-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-απο-χρηματικους-καταλογους

36/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας επισκευής της υδροφόρας (ΚΑ 25.6263) 4.731,84€.

6η-ΔE-14ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-επισκευη-υδροφορας

37/2024 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τίτλο: «Σύνταξη Πρότασης Σωστικών Επεμβάσεων στη Σκάλα Φόρτωσης στο Μέγα Λειβάδι».

6η-ΔE-15ο-Θ-τροποποίηση-της-συμβασης-με-το-μετσοβιο-για-συνταξη-προτασησ-σωστικωνεπεμβασεων-στην-σκαλα-φορτωσης-του-μ.-λιβαδιου

38/2024 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση της γεωλογικής & μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού-Προμήθεια Σήμανσης Γεωπολιτισμικών Διαδρομών».  

6η-ΔΕ-16ο-θ-Προγραμματική-σύμβαση-ΣΗΜΑΝΣΗ-ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

39/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΚΑ 25.6631.001) 6.262,00€.

6η-ΔE-17ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-ηλεκτρολογικου-υλικου

40/2024 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

6η-ΔE-18ο-Θ-2η-αναμορφωση-2024

41/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου σε Αθήνα και Σύρο για το διάστημα από 01/03-08/03/2024 (ΚΑ 00.6421) 594,70€.

6η-ΔE-19ο-Θ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-μετακινηση-ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΣΤΗΝ-ΑΘΗΝΑ-ΣΥΡΟ

42/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για το διάστημα από 26/01-17/02/2024 (ΚΑ 00.6421) 900,00€.

6η-ΔE-20ο-Θ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-μετακινηση-ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΣΤΗΝ-ΑΘΗΝΑ-2