Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2023.

30/2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2023.

5η-OE-1οΘ-1η-αναμόρφωση-2023

31/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την  ανανέωση χώρου φιλοξενίας( site). 483,60€ (ΚΑ 00.6451.01).

5η-OE2ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-φιλοξενια-χωρου-site

32/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την πληρωμή του Εθνικού Κτηματολογίου. 1.015,00€ (ΚΑ 00.6111).

5η-OE3ο-Θ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΕΘΝΙΚΟ-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟdoc

33/2023 Πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων του Α τρίμηνου του 2023.

5-OE-4ο-Θ-OE-πορεια-προυπολογισμου-Α-τριμηνο-2023

34/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και τοποθέτηση ανεμουρίου 8.503,80€(ΚΑ 70.6669.002).

5η-OE5ο-1εκτακτοΘ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-ανεμουριου

35/2023 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης των παραδοτέων (Π.1, Π.2, Π.3, Π.4, Π.6, Π.9, Π.12, Π.13 και Π.14) της σύμβασης για το Υποέργο 3-Τμήμα 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».

2ο-εκτακτο-θεμα-5η-οε-χορηγηση-παρατασης-ΠΕ-1.1.

36/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενημερωτικού φυλλαδίου για τη λειψυδρία (ΚΑ 00.6434) 496,00€.

5η-OE5ο-3εκτακτοΘ-OE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-ενημερωτικο-για-τη-λειψυδρια