Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

66/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

3Θ-5ΔΣ-Αποδοχή-χρηματοδότησης-του-Υπουργείου-Εσωτερικών

67/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών της έκτακτης επιχορήγησης 25.806€, λόγω Covid-19.

4Θ-5ΔΣ-Αποδοχή-χρηματοδότησης-από-το-Υπουργείο-Εσωτερικών-της-έκτακτης-επιχορήγησης-25.806€-λόγω-Covid-19.

68/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης από την Πολιτική Προστασία έτους 2020, ύψους 10.000€.

5Θ-5ΔΣ-Αποδοχή-χρηματοδότησης-από-την-Πολιτική-Προστασία-έτους-2020-ύψους-10.000€.

69/2020 Γνωμοδότηση σχετικά με τις τιμές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στην εδαφική περιφέρειας της νήσου Σερίφου.

6Θ-5ΔΣ-Γνωμοδότηση-σχετικά-με-τις-τιμές-των-αντικειμενικών-αξιών-ακινήτων-στην-εδαφική-περιφέρειας-της-νήσου-Σερίφου

71/2020 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Σερίφου για το έτος 2020.

8Θ-5ΔΣ-Καθορισμός-ανωτάτου-ορίου-επιτρεπόμενων-ημερών-μετακίνησης-εκτός-έδρας-των-αιρετών-και-υπαλλήλων-του-Δήμου-Σερίφου-για-το-έτος-2020

72/2020 Ορισμός Εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.

9Θ-5ΔΣ-Ορισμός-Εκπροσώπου-για-τη-Γενική-Συνέλευση-των-μετόχων-της-Αναπτυξιακής-Εταιρείας-Κυκλάδων-Α.Ε.

73/2020 Έγκριση έκθεσης Ά τριμήνου Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Σερίφου.

10Θ-5ΔΣ-Έγκριση-έκθεσης-Ά-τριμήνου-Εσόδων-Εξόδων-προϋπολογισμού-οικονομικού-έτους-2020-του-Δήμου-Σερίφου.

74/2020 Λήψη απόφασης ανάθεσης σε νομικό εκπρόσωπο για την υπόθεση «Διάνοιξη δρόμου Αγίου Ιωάννη» το έτος 2016.

11Θ-5ΔΣ-Λήψη-απόφασης-ανάθεσης-σε-νομικό-εκπρόσωπο-για-την-υπόθεση-«Διάνοιξη-δρόμου-Αγίου-Ιωάννη»-το-έτος-2016.

75/2020 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

12Θ-5-ΔΣ-4η-αναμόρφωση-προϋπολογισμού-οικονομικού-έτους-2020.

76/2020 Λήψη απόφασης για τον ορισμό των κοινοχρήστων χώρων που θα διατεθούν προς εκμίσθωση.

13Θ-5ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-τον-ορισμό-των-κοινοχρήστων-χώρων-που-θα-διατεθούν-προς-εκμίσθωση.

77/2020 Λήψη απόφασης για α) μείωση τελών κοινοχρήστων χώρων κατά 50% λόγω covid-19 και β) τρόπο αποπληρωμής αυτών.

14Θ-5ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-α-μείωση-τελών-κοινοχρήστων-χώρων-κατά-50-λόγω-covid-19-και-β-τρόπο-αποπληρωμής-αυτών.

78/2020 Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 2020.

15Θ-5ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-χορήγηση-αδειών-παράτασης-ωραρίου-χρήσης-μουσικής-2020.

79/2020 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα της νήσου Σερίφου

16Θ-5ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-εκμίσθωση-κοινοχρήστων-χώρων-σε-καταστήματα-της-νήσου-Σερίφου

80/2020 Λήψη απόφασης σχετικά με την πρόταση της τουριστικής επιτροπής για σύμβουλο τουρισμού.

17Θ-5ΔΣ-Λήψη-απόφασης-σχετικά-με-την-πρόταση-της-τουριστικής-επιτροπής-για-σύμβουλο-τουρισμού.

81/2020 Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2020 Δήμου Σερίφου.

18Θ-5ΔΣ-Αναμόρφωση-τεχνικού-προγράμματος-2020-Δήμου-Σερίφου.

82/2020 Λήψη απόφασης για επιχορήγηση του Αθλητικού Ομίλου Σερίφου.

19Θ-5-ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-επιχορήγηση-του-Αθλητικού-Ομίλου-Σερίφου

83/2020 Σχετικά με αίτημα Αντωνίου Μαγουλά.

20Θ-5ΔΣ-Σχετικά-με-αίτημα-Αντωνίου-Μαγουλά