Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

4η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

24/2021 Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης με εταιρεία « Ξυλοτεχνική Σύρου Α.Ε.».

4η-OE-1οΘOE-παραταση-συμβασησ-ξυλοτεχνικη

25/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια ραφιών βαρέως τύπου (ΚΑ 00.6614) 1.500,00€

4η-OE-2οΘ-προμηθεια-ραφιων

26/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την υπόθεση» Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας»

4η-OE-3οΘ-δικηγοροσ-ΣΕΠΕ

27/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την υπόθεση « ΒΙΟΚΑ»

4η-OE-4οΘ-δικηγοροσ-ΒΙΟΚΑ

28/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την υπόθεση δρόμου του φράγματος.

4η-OE-5οΘ-δικηγοροσ-για-δρομο-φραγματος

29/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την υπόθεση της ΑΕΠΟ φράγματος.

4η-OE-6οΘ-δηκιγορος-για-αεπο

30/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για την υπόθεση της Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ του Δήμου Σερίφου.

4η-OE-7οΘ-δηκιγορος-για-αποκατασταση-ΧΑΔΑ

31/2021 Επικύρωση του 1ου και 2ου πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού Κάτω των Ορίων για την « Προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου (Hook lift) Δήμου Σερίφου».

4η-8ο-θεμαΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

32/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια 2 φωτοτυπικών μηχανημάτων (ΚΑ 10.6612) 4.020,00€

4η-OE-9οΘ-προμηθεια-φωτοτυπικων

33/2021 Επικύρωση ορθής επανάληψης 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021.

4η-OE-10οΘ-επικυρωση-ορθησ-επαναληψης-1πρακτικου-ενστασεων.

34/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για Υπηρεσίες τηλευποστήριξης για το οικονομικό έτος 2021 (ΚΑ 10.6226)11.904,00€.

4η-OE-11οΘ-υπηρεσια-τηλευποστηριξησ-2021

35/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για τη λήψη αδειών χρήσεων για τα ετήσια releases προγραμμάτων για το οικονομικό έτος 2021 ( ΚΑ 10.6226.) 7.096,00€.

4η-OE-12οΘ-υπηρεσια-releases-για-2021

36/2021 Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου (ΚΑ 00.6421)

4η-OE-13οΘ-μετακινηση-δημαρχου

37/2021 Έγκριση όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την «Παροχή Υπηρεσίας για τη λειτουργία ΧΥΤΑ Δήμου Σερίφου».

4η-OE-14οΘOE-ορη-δημοπρατησησ-και-ορισμος-επιτροπης-για-χύτα

38/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για αναμνηστικά δώρα (ΚΑ 00.6433) 180,00€.

4η-OE-15οΘ-προμηθεια-αναμνηστικων

39/2021 Εξειδίκευση δαπάνης για την «Παροχή Υπηρεσίας για την Έκδοση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σερίφου»( ΚΑ 61.7413.000) 5.580,00€.

4η-OE-16οΘ-υπηρεσια-πισιτ.πυρασφαλειας-σχολικων-μον.

40/2021 Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης « Σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο « Υποδομές Ύδρευσης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ01».

4η-OE-1ο-έκτακτο-ΘOE-παραταση-συμβασησ-ΑΤ01

41/2021 Λήψη απόφασης για την παράταση σύμβασης « Σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο « Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ 12.

4η-OE-2ο-έκτακτο-ΘOE-παραταση-συμβασησ-ΑΤ12

42/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των πρόσθετων προσόντων της επικείμενης προκήρυξης των 2 μόνιμων θέσεων του Δήμου Σερίφου

4η-OE-3ΕΚΤΑΚΤΟοΘ-ΠΡΟΣΘΕΤΑ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ

43/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο Δήμο Σερίφου» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04: « Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών « Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας « Περιβάλλον»

4η-OE-4-έκτακτοΘOE-υποβολη-προτασησ-για-ΑΤ04