Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

4η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2020

43/2020 Ορισμός Προέδρου Τουριστικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου

ΘΕΜΑ-1ο-4ΔΣ-Ορισμός-Προέδρου-Τουριστικής-Επιτροπής-Δήμου-Σερίφου

44/2020 Έγκριση Απολογισμών «Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Σερίφου» για τα έτη 2011 έως 2018

ΘΕΜΑ-2ο-4ΔΣ-Έγκριση-Απολογισμών-Σχολικής-Επιτροπής-Δημοτικού-Σχολείου-και-Νηπιαγωγείου-Σερίφου-για-τα-έτη-2011-έως-2018.

45/2020 Έγκριση Απολογισμών «Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου Σερίφου» για τα έτη 2011 έως 2018

ΘΕΜΑ-3ο-4ΔΣ-Έγκριση-Απολογισμών-Σχολικής-Επιτροπής-Γυμνασίου-Λυκείου-Σερίφου-για-τα-έτη-2011-έως-2018

46/2020 Ορισμός μελών νέας «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου»

ΘΕΜΑ-4ο-4ΔΣ-Ορισμός-μελών-νέας-«Σχολικής-Επιτροπής-Πρωτοβάθμιας-Εκπαίδευσης-Δήμου-Σερίφου».

47/2020 Ορισμός μελών νέας «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου»

ΘΕΜΑ-5ο-4ΔΣ-Ορισμός-μελών-νέας-«Σχολικής-Επιτροπής-Δευτεροβάθμιας-Εκπαίδευσης-Δήμου-Σερίφου».

48/2020 Λήψη απόφασης για την εκπόνηση επιστημονικού, ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο την «Αποτίμηση και Πρόταση Αποκατάστασης, Αξιοποίησης και Ανάδειξης των Ιστορικών Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων της Σερίφου» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π)

ΘΕΜΑ-6ο-4ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-εκπόνηση-επιστημονικού-ερευνητικού-προγράμματος-ΕΜΠ

49/2020 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη, του Γραφείου Πληροφοριών στο Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων Σερίφου «Ο Ταξιάρχης»

ΘΕΜΑ-7ο-4ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-παραχώρηση-ή-μη-του-Γραφείου-Πληροφοριών-στο-Σύλλογο-Ενοικιαζομένων-Δωματίων-Σερίφου-«Ο-Ταξιάρχης».

50/2020 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του Λιβάνιου Γ. Θεοδώρου για τη διοργάνωση του 12ου Φεστιβάλ Σουραυλιού «Τελενίκειος Ηχώ»

ΘΕΜΑ-8ο-4ΔΣ-Λήψη-απόφασης-σχετικά-με-το-αίτημα-του-Λιβάνιου-Γ.-Θεοδώρου-για-τη-διοργάνωση-του-12ου-Φεστιβάλ-Σουραυλιού-«Τελενίκειος-Ηχώ».

53/2020 Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020

ΘΕΜΑ-11ο-4ΔΣ-Έγκριση-της-2ης-και-3ης-αναμόρφωσης-προϋπολογισμού-Οικ.-Έτους-2020-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

54/2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 96/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αλίμου για την «Επισκευή και αποκατάσταση του κτιρίου του Δημαρχείου Σερίφου»

ΘΕΜΑ-12ο-4ΔΣ-Προγραμματική-σύμβαση-με-το-Δήμο-Αλίμου-για-την-«Επισκευή-και-αποκατάσταση-του-κτιρίου-του-Δημαρχείου-Σερίφου»

55/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης NGA Vectoring AK Σερίφου στην εταιρεία COSMOTE-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

ΘΕΜΑ-13ο-4ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-έγκριση-ή-μη

56/2020 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή πρότασης για την «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης & εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος».

ΘΕΜΑ-14ο-4ΔΣ-Ταμείο-Παρακαταθηκών-και-Δανείων

57/2020 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Γουλιέλμου Κωνσταντίνου για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης

ΘΕΜΑ-15ο-4ΔΣ-Λήψη-απόφασης-σχετικά-με-το-αίτημα-του-κυρίου-Γουλιέλμου-Κωνσταντίνου-για-τοποθέτηση-κάδων-ανακύκλωσης

59/2020 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών

ΘΕΜΑ-17ο-4ΔΣ-Ορισμός-μελών-επιτροπής-εκτίμησης-ακινήτων-και-ορισμός-μελών-επιτροπής-διενέργειας-δημοπρασιών

60/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση της πορείας εκτέλεσης του Δ΄τρινήνου εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2019

ΘΕΜΑ-18ο-4ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-έγκριση-της-πορείας-εκτέλεσης-του-Δ΄τρινήνου-εσόδων-–-εξόδων-του-προϋπολογισμού-του-Οικ-Έτους-2019

61/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού του Οικ. Έτους 2019

ΘΕΜΑ-19ο-Λήψη-απόφασης-για-την-έγκριση-του-απολογισμού-του-Οικ.-Έτους-2019.

62/2020 Λήψη απόφασης για την παράταση ενοικιαστηρίων μετά την 30/04/2020

ΘΕΜΑ-20ο-4ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-παράταση-ενοικιαστηρίων-μετά-την-30-04-2020

63/2020 Λήψη απόφασης για την χορήγηση επιδομάτων

ΘΕΜΑ-21ο-4ΔΣ-Λήψη-απόφασης-για-την-χορήγηση-επιδομάτων