Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

4η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2022.

142/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023.

1ο-Θ-4ηo-ειδικης-ΔΣ-προυπολογισμοσ-2023-1

143/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2023.

2ο-Θ-1-ειδικης-οπδ-ΔΣ-2023