Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

34η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

241 Έγκριση ή μη της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

10η-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

242/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού ύψους 105.600,00€ για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

ΠΡΑΣΙΝΟ-ΤΑΜΕΙΟ-ΑΥΛΕΙΩΝ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

243/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από την καρτέλα του κυρίου Ρώτα Ανδρέα.

34η-OE-3οΘ-διαγραφη-ρωτας-ανδρεας

244/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από την καρτέλα του κυρίου Μακρή Μενελάου.

34η-OE-4οΘ-διαγραφη-μακρης

245/2021 Έγκριση ή μη, οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 του Δήμου Σερίφου.

34η-OE-5εο-Θ-OE-εγκριση-οικονομικων-καταστασεων-2019

246/2021 Έγκριση ή μη, οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Δήμου Σερίφου.

34η-OE-6εο-Θ-OE-εγκριση-οικονομικων-καταστασεων-2020

247/2021 Αποδέσμευση υπολόγου για την ηλεκτροδότηση του καινούριου δημοτικού αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της γεώτρησης στη θέση «Αξιώτη» (Πύργος) 799,62€ (ΚΑ 25.6211).

7η-OE-1οΘ-αποδεύσμενη-υπολογου-αξιωτη

248/2021 Αποδοχή ή μη, χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2021. (3.770,00€).

8ο-θεμα-33η-οε-αποχοδη-χρηματοδοτησησ

249/2021Αποδοχή ή μη, χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ’ έτους 2021. (2.900,00€)

9ο-θεμα-34η-οε-αποχοδη-χρηματοδοτησησ