Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

32η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

223/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2021.

32-OE-1ο-Θ-OE-πορεια-προυπολογισμου-Α-τριμηνο-2021

224/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2021.

32-OE-2ο-Θ-OE-πορεια-προυπολογισμου-Β-τριμηνο-2021

225/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2021.

32-OE-3ο-Θ-OE-πορεια-προυπολογισμου-γ-τριμηνο-2021

226/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από την κυρία Κουζούπη Διαμάντω του Αντωνίου.

32OE-4ο-Θ-OE-διαγραφη-κουζουπη-διαμαντω

227/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού ύψους 24.800,00€ για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

32OE-5ο-Θ-OE-ΑΠΟd-χρημ-φορτισης-ηλεκτρικων-οχηματων

228/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2022.

32OE-6ο-Θ-OE-ΑΠΛΗ-ΧΡΗΣΗ-ΑΙΓΙΑΛΟΥ

229/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για το οικονομικό έτος 2022.

32OE-7ο-Θ-OE-τελη-κοινοχρηστων-χωρων-22

230/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για το οικονομικό έτος 2022.

32OE-8ο-Θ-OE-τελη-καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμου

231/ 2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης» για το οικονομικό έτος 2022.

32OE-9ο-Θ-OE-τελη-υδρευσησ-αποχετευσης

232/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π)» για το οικονομικό έτος 2022.

32OE-10ο-Θ-OE-ΤΕΛΟΣ-ΤΑΠ

233/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων» για το οικονομικό έτος 2022.

ΤΕΛΟΣ-ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ

234/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων» για το οικονομικό έτος 2022.

22OE-12ο-Θ-OE-τέλος-διανομης-παρεπιδημουντων-22

235/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ)» για το οικονομικό έτος 2022.

22OE-13ο-Θ-OE-φορος-ηλεκτροδοτουμενων-χωρων

236/2021 Έγκριση ή μη της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

32η-OE-14ο-ΘOE-9η-αναμορφωση

237/2021 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου».

32OE-15ο-Θ-OE-παραταση-συμβασης-για-αναβαθμιση-αθλητικων-εγκαταστασεων-1