Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

20/2021 Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών δήμου Σερίφου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04, με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», στον Άξονα Προτεραιότητας: «Περιβάλλον» για τη πράξη με τίτλο:» Δράσεις διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Σερίφου».

3η-OE-1οΘOE-επιτροπη-τιμων-ΑΤΟ4

21/2021 Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών δήμου Σερίφου για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12, με τίτλο « Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» στον Άξονα Προτεραιότητας: « Περιβάλλον» για την πράξη με τίτλο: « Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Σερίφου».

3η-OE-2οΘOE-επιτροπη-τιμων-ΑΤ12

22/2021 Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής.

3η-OE-3οΘOE-προγ.συμβ.-αναπτ.μονοπροσωπη-εταιρεια-δημου-φυλης

23/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Σερίφου στο Πρόγραμμα « Αντώνης Τρίτσης», στον άξονα Προτεραιότητας « Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», στο Πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου Αγροτική Οδοποιία» για την πράξη με τίτλο « Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Αβυσσαλού Δήμου Σερίφου» συνολικού προϋπολογισμού 1.146.950,00€.

3η-OE-4οΘOE-υποβολη-προτασγσ-ΑΤ05