Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

3η Συνεδρίαση οικονομικής Επιτροπής 2022.

13/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 19.616,50€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

3η-OE-1οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-1

14/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 1.970,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

3η-OE-2οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης

15/22 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου».

3η-OE-3οΘ-προγραματικη-συμβαση-για-εργο-δικτυο-υδρευσησ-γαλανης

16/22 Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Σερίφου στην πρόσκληση για τη Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έργο με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού προς Σκλαβογιάννη Δήμου Σερίφου».  
3η-OE-4οΘ-Έγκριση-υποβολής-αιτήματος-στήριξης-για-τη-Βελτίωση-υφιστάμενης-αγροτικής-οδού-προς-Σκλαβογιάννη-Δήμου-Σερίφου

17/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού ύψους 1.146.950,00€ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Αβυσσαλού Δήμου Σερίφου».

3η-OE-5οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-τριτσησ-αβυσαλλοσ

18/22 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Δήμου Φυλής για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Αβυσσαλού Δήμου Σερίφου».

3η-OE-6οΘ-προγραματικη-συμβαση-γι-εργο-αγροτικης-οδου-αβυσσσαλου

19/22 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών ταξινόμησης οχημάτων του Δήμου Σερίφου (ΚΑ 70.6321).

3η-OE-οΘ-ορισμος-υπολογου-ΓΙΑ-ΤΕΛΗ-ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

20/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Γαλανής Δήμου Σερίφου» και έγκριση των τεχνικών της όρων.

3η-ΟΕ-8ο-Θ-μελετη-γαλανης

21/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσίας συντήρηση πυροσβεστικού οχήματος ποσού 2.356,00€( ΚΑΕ: 15.7135.001).

3η-OE-1οΕΚΤΑΚΤΟ-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ