Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021

19/2021 Λήψη απόφασης για τον προσδιορισμό θέσεων που θα προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα βάσει της υπ’ αριθμόν 71512-27/10/2020 εγκρίσεως του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου. (Εισηγητής: Ο Δήμαρχος, Ρεβίνθης Κωνσταντίνος).

2οθ-3ΔΣ-Θέσεις-ΙΔΟΧ-Ανταποδ

20/2021 (Έκτακτο): Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερίφου για την επιτροπή παρακολούθησης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης για το έργο «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου

3ο-θ3ΔΣ-Εκπρόσωπος-προγραμ-Γυμνασίου