Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

3η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2023.

266/2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2024. ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ.

267/2023 Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2024. ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ.