Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

28η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

197/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Υπολογισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών για τις «Μελέτες για την επέκταση, αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή ταχυδιϋλιστηρίου για την αξιοποίηση του νερού του φράγματος στη θέση Στενό του Δήμου Σερίφου», όπως συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.

28OE-1ο-Θ-OE-ΤΕΥΧΟΥΣ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΚΑΙ-ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ-ΑΜΟΙΒΗΣ-ΜΕΛΕΤΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ