Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

195/2021 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

27OE-1ο-Θ-OE-υποβολη-προτασης-στο-πρασινο-ταμειο

196/2021 Έγκριση μετακίνησης  του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών και Τουρισμού για τη φυσική τους παρουσία στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και εξειδίκευση δαπάνης.

2ο-θεμα-27η-οε-μετακινηση-δημαρχου-αντιδημαρχου-στην-κεδε