Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

26 η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020.

222/2020 Έγκριση ή μη, τροποποίησης οικονομικών καταστάσεων ετών 2014,2015,2016 του Δήμου Σερίφου
26-OE-1εο-Θ-OE-εγκριση-τροποπιησησ-καταστασεων

223/2020 Έγκριση ή μη, τροποποίησης οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Δήμου Σερίφου

26-OE-2εο-Θ-OE-εγκριση-τροποπιησησ-καταστασεων-2017

225/2020 Επικύρωση εισήγησης της Υπηρεσίας Διοικητικών- Οικονομικών για τη διοικητική τακτοποίηση του αρχείου οχημάτων του Δήμου Σερίφου.

26-OE-4ο-Θ-διοικητική-τακτοποιηση-οχηματοσ

226/2020 Αποδοχή επιχορήγησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους3.954,06€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων για το έτος 2020 ( Δ΄ Κατανομή) 
26-OE-1ο-ΕΚΤΑΚΤΟ-Θ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΤΑΜΕΙΟΥ

227/2020 Διαγραφή οφειλής από « Τεχνοκατασκευή ΑΕ».

26-OE-2ο-ΕΚΤΑΚΤΟ-Θ-διαγραφη-οφειλης

228/2020 Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΜΟΔ. ΑΕ.
26-OE-3εο-έκτακτο-Θ-OE-σχεδιο-μοδ.αε

229/2020 Έγκριση όρων δημοπράτησης Διαγωνισμού για την «προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου ( Hook Lift)»

26-OE-4ο-ΕΚΤΑΚΤΟ-Θ-ΟΧΗΜΑ-ΓΑΝΤΖΟΥ

230/2020 Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και όρων δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή Βάσεων ιστών αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων ν. Σερίφου», και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
26-OE-5ο-ΕΚΤΑΚΤΟ-Θ-ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ