Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021.

178/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία των αδελφών Κιοσκέρογλου και των συνεργατών τους. 1.200,00€(ΚΑ 00.6433.).

24η-OE-1ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-φιλοξενια-κιοσκερογλου

179/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021.

24η-OE-2οΘOE-1ο-πρακτικο-ενστασεων

180/2021 Επικύρωση 2ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021.

24η-OE-3οΘ-Επικυρωση-2ου-πρακτικου-ενστασεων

181/2021 Επικύρωση 3ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021.

24η-OE-4οΘ-3ο-πρακτικο

182/2021 Έγκριση ή μη της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

24η-OE-5ο-Θ-7η-αναμορφωση

183/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Σερίφου.

24η-OE-6ο-ΘOE-διαγραφη-οφειλων

184/2021 Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού στον κύριο Κερεστεντζή Εμμανουήλ λόγω επαναχρέωσης κυβικών στους λογαριασμούς ύδρευσης αποχέτευσης ετών 2013-2014.

24η-OE-7ο-ΘOE-διαγραφη-κερεστεντζη

185/2021 Έγκριση τεχνικών όρων και όρων δημοπράτησης για την « Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων- ΤΟ.Σ.Δ.Α. Δήμου Σερίφου».

24η-OE-8ο-ΘOE-τεχνικη-οροι-τοσδα

186/2021 Έγκριση τεχνικών όρων και όρων δημοπράτησης για την « Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης στο Δήμο Σερίφου».

24η-OE-9ο-ΘOE-αφαλατωση

187/2021 Έγκριση τεχνικών όρων και όρων δημοπράτησης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην επικαιροποίηση του φακέλου για την προσθήκη δυο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Σερίφου».

24η-OE-10ο-ΘOE-τεχνικη-οροι-δυο-αιθουσες-δημοτικου