Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

24η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020

212/2020 Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών- αποδεικτικών μέσων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ορισμός αναδόχου για την « Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σερίφου» για την διαγωνιστική διαδικασία 95657 « Προμήθεια αυτόνομου πλυστικού- αποφρακτικού μηχανήματος».

24-OE-1ο-Θ-OE-εγκριση-πρακτικών-ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ-ΟΧΗΜΑΤΟΣ

213/2020 Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών- αποδεικτικών μέσων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ορισμός αναδόχου για την « Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σερίφου» για την διαγωνιστική διαδικασία 95658 « Προμήθεια φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου ( τύπου VAN )».
24-OE-2ο-Θ-OE-εγκριση-πρακτικών-ημιφορτηγων

214/2020 Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών- αποδεικτικών μέσων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ορισμός αναδόχου για την « Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σερίφου» για την διαγωνιστική διαδικασία 95659 « Προμήθεια ανοικτού ημιφορτηγού διευρυμένης καμπίνας (τύπου pick-up)».

24-OE-3ο-Θ-OE-εγκριση-πρακτικών-pick-up