Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021.

120/2021 Έγκριση ή μη της 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.

10η-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΔΣ

121/2021 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

2ο-Θ-23ΔΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΟΥ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-2022

122/2021 Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους.

3οθ-23ΔΣ-παροχη-κινητρων-δυ

123/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου.

4ο-θ-23ΔΣ-επιτροπη-φορολογ.διαφορων

124/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου.

5οθ-23ΔΣ-επιτροπη-καταστρ.-οχηματων

125/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου.

6οθ-23ΔΣ-επιτροπη-συντηρησης-οχηματων

126/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερίφου.

7οθ-23ΔΣ-επιτροπη-επιβλεψησ-κοινορ.χωρων

127/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής ενστάσεων Δήμου Σερίφου.

8οθ-23ΔΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

128/2021 Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Σερίφου για τη χορήγηση άδειας για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην παραλία «Γάνεμα».

9οθ-23ΔΣ-ΓΝΩΜΗ-ΓΙΑ-ΠΛΩΤΗ-ΕΞΕΔΡΑ

129/2021 Ενημέρωση σχετικά με το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Σερίφου.

10οθ-23ΔΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΛΤΑ