Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020.

179/2020 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.  
22OE-1Θ-εγκριση-11η-αναμορφωση

180/2020 Ορισμός δικηγόρου για τις εξώδικες διαμαρτυρίες της κυρίας Λάσπα Αικατερίνης κατά του Δήμου Σερίφου. (ΚΑ 00.6111)  
22OE-2εο-Θ-ο-ορισμος-δικηγ.-λασπα

181/2020 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση των αιτήσεων αναστολής και ακύρωσης, του σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Φίλων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος, Η Σέριφος» κατά του Δήμου Σερίφου.(ΚΑ 00.6111)  
22OE-3ο-ΟΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

182/2020 Έγκριση ή μη, απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου».  
22OE-4Θ-εγκριση-απολογισμου-σχολ-επιτρ-1βαθμιας-για-συγχώνευση

183/2020 Έγκριση ή μη, απολογισμού οικονομικού έτους 2019 της «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου».  
22OE-5Θ-εγκριση-απολογισμου-σχολ-επιτρ-2βαθμιας

184/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για τη συντήρηση ακινήτων του Δήμου. (ΚΑ 70.6261.001)  
22OE-6εο-Θ-OE-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΔΗΜΟΥ

185/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την επισκευή του πυροσβεστικού του Δήμου Σερίφου. (ΚΑ 15.6263)  
22OE-7εο-Θ-OE-επισκευη-πυροσβεστικό

186/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου. (ΚΑ 20.6262.002)  
22OE-8εο-Θ-OE-εκδοση-πιστ.ηλεκτρολογου

187/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για τη συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δήμου Σερίφου. (ΚΑ 30.7323.005)  
22OE-9εο-Θ-OEσυντηρηση-αγροτικων-δρομων

188/2020 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση “Παχύ” του Δήμου Σερίφου».  
22OE-10Θ3-παρατάση-εργου-χαδα

189/2020 Λήψη απόφασης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Nesoi».  
22OE-11Θ-συμμετοχή-στο-nesoi

190/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2021.  
22OE-12ο-Θ-OE-τελη-καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμου

191/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021.  
22OE-13ο-Θ-OE-τελη-υδρευσησ-αποχετευσης

192/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των τελών κοινοχρήστων χώρων οικονομικού έτους 2021.  
22OE-14ο-Θ-OE-τεληκοινοχρηστων-χωρων-21

193/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των λοιπών τελών οικονομικού έτους 2021.  
22OE-15ο-Θ-OE-λοιπων-τελών

194/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) του οικονομικού έτους 2021.  
22OE-16ο-Θ-OE-ΤΕΛΟΣ-ΤΑΠ

195/2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού του οικονομικού έτους 2021.  
22OE-17ο-Θ-OE-ΑΠΛΗ-ΧΡΗΣΗ-ΑΙΓΙΑΛΟΥ

196/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια μπαλονιών αποχέτευσης. (ΚΑ 30.6661.001)  
22OE-18ο-Θ-OE-προμηθεια-μπαλονιων-αποχετευσησ

197/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια φρεατίων αποχέτευσης. (ΚΑ 30.6661.001)
22OE-19εο-Θ-OEπρομηθεια-φρεατιων

198/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια παλάγκου. (ΚΑ 30.6661.001)  

22OE-20εο-Θ-OEπρομηθεια-παλαγκου

199/2020Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρ. Σκούπας ΠΟΣΟΎ 100,€ ( ΚΑ :70.6999.002)
22OE-1εκτακτο-εο-Θ-OE-προμηθεια-ηλεκτρ.-σκούπας

200/20 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια σκάλας αλουμινίου για τα αντλιοστάσια
22OE-2ο-εκτακτο-εο-Θ-OEπρομηθεια-σκάλας-αλουμινιου

201/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την « υδραυλική μελέτη για την αντικατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Λιβαδίου Σερίφου» και έγκριση τεχνικών όρων μελέτης.  
22OE-3οεκτακτο-εο-Θ-OE-υδραυλικη-μελετη

202/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την « ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου Σερίφου» και έγκριση τεχνικών όρων μελέτης.  
22OE-4οεκτακτο-εο-Θ-OE-ηλεκτρομηχ-μελετη

203/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την «ηλεκτρολογική μελέτη για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδίου Σερίφου» και έγκριση τεχνικών όρων μελέτης  
22OE-5οεκτακτο-εο-Θ-OE-ηλεκτρομηχ-μελετη.ΕΕΛ-1