Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

22η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021.

107/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2021

1ο-Θ-22ο-ΔΣ-εκτελεση-προυπολογισμου-Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ-2021

108/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2021

2ο-Θ-22ο-ΔΣ-εκτελεση-προυπολογισμου-Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ-2021

109/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2021

3ο-Θ-22ο-ΔΣ-εκτελεση-προυπολογισμου-Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ-2021

110/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2022

4ο-Θ-22ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΑΠΛΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ-ΑΙΓΙΑΛΟΥ

111/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για το οικονομικό έτος 2022

5ο-Θ-22ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ-ΧΩΡΟΥ

112/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για το οικονομικό έτος 2022

6ο-Θ-22ΔΣ-ΤΕΛΗ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

113/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης» για το οικονομικό έτος 2022

7ο-Θ-22ΔΣ-.docx-υδρευση-αποχετευση

114/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π)» για το οικονομικό έτος 2022

8ο-Θ-22ΔΣ-.ΤΑΠ-2021

115/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους επί των Ακαθαρίστων Εσόδων» για το οικονομικό έτος 2022

9ο-Θ-22ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΕΣΟΔΩΝ-2022

116/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους του «Τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων» για το οικονομικό έτος 2022

10ο-Θ-22ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-διανομης-παρεπιδημουντων-2022

117/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ)» για το οικονομικό έτος 2022

11ο-Θ-22ΔΣ-.ΤΕΛΟΣ-ΦΗΧ

118/2021 Έγκριση ή μη της 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021

12ο-θ-22ο-ΔΣ-9η-αναμορφωση

119/2021 Ενημέρωση για την ύπαρξη ανύπαρκτου υδρομέτρου.

1-εκτακτοοθ-22ΔΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-για-ανυπαρκτο-υδρομετρο