Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020.

156/2020 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.
21OE-1οΘ-10Η-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

157/2020 Ορισμός δικηγόρου για την προσφυγή της εταιρείας « Ευάγγελος Μαλτέζος και Σια Ε.Ε. « κατά του Δήμου Σερίφου. (Κ.Α. 00.6111)

21-OE-2ο-Θ-OE-ορισμος-δικηγορου-μαλτέζοσ-ευαγγελος

158/2020 Αποδοχή δωρεάς της κυρίας Χριστοπούλου Μαργαρίτας προς το Δήμο Σερίφου.
21-OE-3ο-Θ-OE-αποδοχη-δωρεασ

159/2020 Επικύρωση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας ( Στάδιο ανάδειξής προσωρινού αναδόχου) του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σερίφου».
21-OE-4εο-Θ-OE-ενεργειακη-αναβαθμιση-δημοτικου-1-πρακτικο

160/2020 Έγκριση θεωρημένης μελέτης με τίτλο « Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Σερίφου» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων  Κυκλάδων, έγκριση τεχνικών όρων και όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.
21-OE-5εο-Θ-OE-εγκριση-μελετης-σκυροδεματος

161/2020 Έγκριση θεωρημένης μελέτης με τίτλο « Παροχή Υπηρεσίας για την λειτουργία ΧΥΤΑ δήμου Σερίφου»  από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και έγκριση τεχνικών όρων.
21-OE-6εο-Θ-OE-εγκριση-παροχη-υπηρεσιασ-για-χυτα

162/2020 Λήψη απόφασης για την κατάθεση πρότασης στην πρόσκλησης ΑΤ09 « Ωρίμανση έργων και Δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος του  Υπουργείο Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας « Πολιτική Προστασία- Προστασία της Δημοσίας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια», για την χρηματοδότηση της πράξης « Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Σερίφου».
21-OE-7εο-Θ-OE-εγκριση-αποφασησ-εργα-ωριμανσησ

163/2020 Έγκριση 2ου πρακτικού ενστάσεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων του Οικονομικού έτους 2020.  
21-OE-8ο-Θ-OE-ΕΓΚΡΙΣΗ-2ΟΥ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

164/2020 Έγκριση πρακτικών επιτροπής για το διαγωνισμό της «προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σερίφου».  
21-OE-9εο-Θ-OE-Επικύρωση-πρακτικού-επιτροπής-προμήθειας-μηχανημάτων

165/2020 Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών-αποδεικτικών μέσων για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και ορισμός αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Σερίφου».  
21-OE-10εο-Θ-OE-Έγκριση-πρακτικού-επιτροπής-παιδικών-χαρών

166/2020 Έγκριση θεωρημένης μελέτης με τίτλο «Προμήθεια ενός οχήματος μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου (Hook lift) Δήμου Σερίφου» από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, έγκριση τεχνικών όρων και όρων δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων.  
21-OE-11εο-Θ-OE-εγκριση-μελετης-οχηματος.doc-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

167/2020 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή των σχεδίων και της οικοδομικής αδείας για το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο στο Μέγα Λειβάδι Σερίφου».  
21-OE-12εο-Θ-OE-δαπανη-οικοδομικησ-αδειασ-διοικητηριου

168/2020 Έγκριση θεωρημένης μελέτης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού» του Δήμου Σερίφου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και έγκριση τεχνικών όρων και όρων δημοπράτησης.
21-OE-13εο-Θ-OE-εγκρισημελετης-συντηρηση-ηλεκτροφωτισμου

169/2020 Επικύρωση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή βάσεων ιστών αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων νήσου Σερίφου».  
21-OE-14εο-Θ-OE-φανοστατες-1-πρακτικο

170/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για τη συντήρηση  του δικτύου του πόσιμου ύδατος στον Αυλόμωνα ύψους 1.240,00€ με το Φ.Π.Α. (Κ.Α: 30.6275.01)  
21-OE-15εο-Θ-OE-δαπανη-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΟΣΙΜΟΥ-ΥΔΑΤΟΣ-ΑΥΛΟΜΩΝΑ

171/2020 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 – Γ’ Τρίμηνο Εσόδων-Εξόδων.  
21-OE-16εο-Θ-OE-πορεια-προυπολογισμου-γ-τριμηνο

172/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια και τοποθέτηση των κουφωμάτων του Δημαρχείου Σερίφου ύψους 24.800,00€ με το Φ.Π.Α. (Κ.Α: 30.7331.001)  
21-OE-17εο-Θ-OE-δαπανη-κουφοματων

173/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την επισκευή αντλιών και ηλεκτρολογικού πίνακα αντλιοστασίων λυμάτων Δήμου Σερίφου ύψους 5.265,04€ με το Φ.Π.Α. (Κ.Α: 30.6272.003)    
21-OE-18εο-Θ-OE-δαπανη-επισκευη-αντλιων-και-πινακα

174/2020  Εξειδίκευση δαπάνης για την επισκευή της υδροφόρας ύψους 3.906,00€ με το Φ.Π.Α. (Κ.Α: 25.6263)
21-OE-19εο-Θ-OE-δαπανη-επισκευη-υδροφορασ

175/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια βαλβίδας για το φράγμα στη θέση « Στενό» (ΚΑ:70.6699.002.)
21-OE-1εκτακτο-εο-Θ-OE-προμηθεια-βαλβιδασ-για-θεση-στενο

176/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια εορταστικού υλικού για τον στολισμό ενόψει των Χριστουγέννων.( ΚΑ: 70.6699.002) 3.000€
21-OE-2εκτακτο-εο-Θ-OE-προμηθεια-χριστουγενιακου-υλικου

177/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την προμήθεια καινούργιας αντλίας λυμάτων για το αντλιοστάσιο στη θέση Σκλαβάνη.
21-OE-3εκτακτο-εο-Θ-OE-προμηθεια-καινουργιασ-αντλιασ-λυματων

178/2020 Λήψη απόφασης για το αίτημα της Ρουσάκη Παρασκευής
21-OE-4ο-εκτακτο-Θ-OE-αιτημα-ρουσακη-παρασκευη