Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιούνιος 2024

105/2024 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερίφου. 106/2024 Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 107/2024 Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους και τον καθορισμό του ύψους του χρηματικού κινήτρου. 108/2024 Λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή στο Φεστιβάλ Bring Your Chair-Cozy Festival.