Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Μάιος 2024

97/2024 Ορισμός νομικού συμβούλου για υπόθεση Φράγματος (ΚΑ 00.6111) 1.525,20€. 98/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αγωγών ύδρευσης κι εξαρτημάτων αυτών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (ΚΑ 30.6213) 36.893,72€. 99/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μειωτήρων πίεσης και βανών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας (ΚΑ 30.6213) 11.312,34€.