Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Απρίλιος 2024

74/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη φιλοξενία μουσικών (ΚΑ 00.6433) 1.300,00€. 75/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για τη φιλοξενία «Travel Guide» (ΚΑ 00.6433) 420,00€. 76/2024 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την ενοικίαση χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΚΑ 15.6471.002) 9.000,00€. 77/2024 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών φίλτρων νερού κι εξαρτημάτων

70/2024 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. 71/2024 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. 72/2024 Λήψη απόφασης για την διενέργεια προγράμματος δωρεάν στειρώσεων στο Δήμο Σερίφου από την Εθελοντική ομάδα κτηνιάτρων «Vets in action». 73/2024 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα χορήγησης βεβαίωσης εγκατάστασης (προέγκρισης) νέας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στο