Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιούνιος 2023

56/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των επιβλεπόντων  μηχανικών του ΥΠ.ΠΟ.Α για το έργο «Στερέωση, αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης διατηρητέου κτηρίου πρώην Διοικητηρίου Μεταλλείων σε πολιτιστικό κέντρο στο Μέγα Λειβάδι Σερίφου» 238,80€ (ΚΑ 00.6423).           57/2023 Εξειδίκευση δαπάνης για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σερίφου ποσού ύψους

129/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα μίσθωσης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερίφου. 130/2023 Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 2023. 131/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Συλλόγου Μεγάλου Λιβαδίου. 132/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του συνδέσμου « Οι Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας». 133/2023 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα