Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Μάρτιος 2023

29/2023 Επικύρωση ή μη του 3ου πρακτικού Δημοπρασίας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Κατανάλωσης και Μείωσης Διαρροών στα Δίκτυα Διανομής Νερού του Δήμου Σερίφου».

35/2023 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Α΄ τρίμηνο. 36/2023 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Β΄ τρίμηνο. 37/2023 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Γ΄ τρίμηνο. 38/2023 Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δ΄ τρίμηνο. 39/2023 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των προς μίσθωση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σερίφου, πλην αιγιαλών και παραλιών για το έτος 2023. 40/2023

Ο Δήμος Σερίφου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 17-03-2023 έως και τις 27-03-2023. Πληροφορίες στο τηλ. 2281051210.

25/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ποσού ύψους 417,91€ (ΚΑΕ 10.6612). 26/2023 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ανταλλακτικών αποφρακτικού μηχανήματος KARCHER ποσού ύψους 1.705,58€ (ΚΑΕ 25.6662.012). 27/2023 Εξειδίκευση δαπάνης για την επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών του Δήμου Σερίφου  ποσού ύψους 10.960,00€ (ΚΑΕ